Határon átnyúló projektek

Az önálló FEEK megszűnik létezni

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kara augusztus elején a magyar-horvát IPA együttműködési program keretében két, összességében 80 millió forint értékű pályázati projektet nyert el, amelyek kapcsolódnak a Kar eddigi programszervezési, kutatási és tudományos tevékenységéhez. 

hirdetés

Az egyetem és a partnerintézmények szakemberei a horvát-magyar határmenti területen indított kutatásokba minél szélesebb körben kívánják bevonni a FEEK hallgatóit, annak érdekében, hogy elsősorban az önköltséges helyekre bekerült fiataloknak lehetőséget adjanak a költségtérítés összegének előteremtésére.

A projektek a kar profiljához illeszkedően a foglalkoztatással, valamint a nehéz helyzetben lévő emberek munkaerő-piaci esélyteremtésével kapcsolatosak. A hallgatók két tevékenységi terület, egészségügyis és pszichikai akadályozottság közül választhatnak.

A pályázati együttműködésben horvát részről az eszéki Egészségház (Dom Zdravlja Osijek), magyar részről civil szervezetként a Humán Innovációs Csoport vesz részt. A projekt vezetése a korábbi kooperáció alapján különösen számít a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, illetve az eszéki társszervezet (Hrvatski Zavod Za Zaposljavanje Osijek) szakmai közreműködésére.