Hátrányos helyzetűeken segítenek

A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja „Új patrónus” címmel 2013 októberében munkaerő-piaci programot indított a hátrányos helyzetű tanulók munkaerő-piaci esélyeinek javítása, illetve a pedagógusok és a szociális munkások foglalkoztatásának elősegítése érdekében.

hirdetés

A települések oktatási intézményei közül a programban való részvételre ezúttal kizárólag olyan általános iskolák és szakiskolák pályázhattak, melyek pályázatukban meggyőzően vázolták a mentortanárok foglalkoztatásának szükségességét, és a hátrányos helyzetű tanulók segítésére maguk is valamiféle plusztevékenységet végeznek.

A pályaválasztást segítő és mentortanár munkakörök létrehozását – a Baranya megyei intézményfenntartókkal együttműködve – azokon a településeken, illetve iskolákban támogatja a Munkaügyi Központ, ahol kimutathatóan magas a hátrányos helyzetű, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma. A programban intézményenként, illetve tagintézményenként 1 fő, Baranya megyében összesen 26 fő álláskeresőként regisztrált pedagógus, szociális munkás vehet részt.

A program időtartama: 2013. október 1. – 2014. november 30.