“Hitünk váljék szerető bizalommá”

Hitünk váljék szerető bizalommá az egyház megújulására – egyebek mellett ez áll a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) körlevelében, amit a hit évének megnyitása alkalmából vasárnap minden magyarországi katolikus templomban felolvasnak a szentmiséken.

hirdetés

Mint azt a körlevél írja, “hitünk nem elmélet, hanem személyes találkozás Istennel, aki az egyházban él”, az egyház liturgiája és a szentségek pedig hatékonnyá teszik a hit megvallását. Erkölcsi életünk is csak akkor éri el tökéletességét, ha kapcsolatban van a hittel, a liturgiával, az imádsággal – fogalmaznak.

A püspöki konferencia hangsúlyozza: a hit éve rávilágít a gyermekek és fiatalok hitoktatásának fontosságára, a katolikus egyházi iskolák értékére és a hit ismeretében való állandó előrehaladásra. A körlevél arra buzdítja a lelkipásztorokat, hogy sorozatos előadásokban, katekézisekben ismertessék meg a katolikus hit tanításának tartalmát, és “ebből az élő hitből fakad majd a szeretetszolgálat tanúságtétele is”.

A dokumentum rámutat: “a keresztény hit (…) Isten kinyilatkoztatására adott hívő válasz. A kinyilatkoztatás az egyház igehirdetése, Szentírása, imája, szentségei, különösen is a szent eucharisztia révén jut el hozzánk, így keresztény hitünk elválaszthatatlan Jézus Krisztus egyházától”.

Emlékeztettek arra, hogy XVI. Benedek pápa 2012. október 11-től 2013. november 24-ig hirdette meg a hit évét, amelynek kezdőnapja arra utal, hogy 1962. október 11-én nyitotta meg XXIII. János pápa a II. vatikáni zsinatot. II. János Pál pápa 20 évvel ezelőtt ezen a napon adta ki a katolikus egyház katekizmusát – tették hozzá.

Megemlítik, hogy XVI. Benedek pápa A hit kapuja kezdetű apostoli levelében írja, hogy “újra fel kell fedeznünk a hit útját, hogy egyre világosabban meg tudjuk mutatni a Krisztussal való találkozás örömét és mindig megújuló életerejét”.

A körlevél megjegyzi, XVI. Benedek pápa októberre összehívta Rómába a püspöki szinódust, amelynek a témája: Az új evangelizáció a keresztény hit továbbadása érdekében. A szinóduson a világ összes püspöki konferenciájának küldöttei vitatják meg az evangélium hirdetésének mai kihívásait, “tapasztaljuk ugyanis, hogy olyan népek körében is, ahol hosszú évszázadok vagy akár ezer év óta is jelen van a katolikus egyház, sokan vagy hitetlenek, vagy egyáltalán nem tudnak semmit Jézus Krisztusról” – állapítják meg.

Az MKPK körlevele szól arról is, hogy a keresztény vértanúk az igazságért, azaz Krisztusért adták oda az életüket. “A mi hitünk is csak Krisztusra, az igazságra épülhet, és csak a vele való élő kapcsolat adhatja meg azt a szívbéli örömet, amit sugározni tudunk a világban. De hogy a hit örömét sugározni tudjuk, először nekünk kell megújulni hitünkben” – olvasható a katolikus püspöki kar körlevelében.