Hó: a lakóknak is lapátot kell fogniuk

Komoly figyelmet fordít a gyalogosok által használt területek tisztán tartására a Pécs Holding Zrt., amely idén a Pécsi Városgondozási Kft.-t kérte fel a munka elvégzésére. Ez utóbbi feladata lesz, hogy mindig kellő számú hómunkás legyen a pécsi tereken, járdákon télvíz idején. Jó tudni azonban, hogy bizonyos esetekben a lakóknak maguknak kell lapátot ragadniuk.

hirdetés

Mint azt dr. Weidinger Antal, a pécsi terek, közforgalmú területek tisztán tartását, kezelését végző Pécs Holding Zrt. divízióvezetője elmondta, a társaság már megállapodott a téli síkosság-mentesítés részleteiről. A munkával a Pécsi Városgondozási Kft.-t bízták meg, de nem pusztán e cég látja el a feladatot, hiszen jelentősebb munka esetén alvállalkozókat is segítségül hívhatnak.

A szakember azon kérdésünkre, hogy egy-egy erősebb havazás esetén egyszerre hányan dolgozhatnak a köztereken kétkezi munkával, s hogy a teljes feladatnak milyen finanszírozási vonzata van, egyelőre nem tudott válaszolni. „Mindig a feladat nagyságától függ, hogy hány embert kérünk fel a kézi síkosság-mentesítésre. Azt, hogy összesen mennyi pénzt igényel a feladat a tél során, ma még szintén nem lehet megmondani” – így a divízióvezető.

Dr. Weidinger Antal hozzátette: folyamatosan ellenőrzik az utcák, terek állapotát, s mindig annyi ember lesz az utcákon, amennyivel meg lehet oldani a felületek tisztán tartását. A munkát szintén folyamatosan kontrollálják majd – mondta még el.

Emlékeztetett ugyanakkor rá: sok esetben a lakások, házak, üzletek tulajdonosainak is gondoskodniuk kell az ingatlan előtti közterületek síkosság-mentesítéséről, ugyanúgy, ahogy a többi évszakban a tisztán tartásukról.

A város ezzel kapcsolatos rendelete kimondja, hogy „az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlan és az ingatlan előtti járdán, továbbá a járda és közút közötti kiépített vagy kiépítetlen területen a hó eltakarításáról és síkosság-mentesítéséről, a hó és jég okozta balesetveszély elhárításáról.”

A tömbházakban élőknek szintén akad kötelességük: az épületek melletti, valamint az épületek közötti közterületek tisztán tartására elsődlegesen az épületek tulajdonosai, használói kötelesek. Amennyiben erre mégsem hajlandóak az ott lakók, később akár ki is számlázhatja az illetékes cég a munkát a tömbháznak, míg a kötelezettségek elmulasztásából
eredő esetleges károkért is egyetemlegesen felelnek az érintett tömbházakban élők.