Így vallja be elkésve adóját!

A személyijövedelemadó-bevallások benyújtási határideje május 20. A késedelmes benyújtás miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bírságot szabhat ki. Amennyiben a bevallást benyújtó igazolja késedelmét, mentesül a bírság alól.

hirdetés

Az adóbevallás benyújtásában akadályozott adózó az akadályoztatás megszűnését követő 15 napon belül köteles az adóbevallását a hivatalhoz eljuttatni. A késedelem igazolására vonatkozó kérelmet (a továbbiakban: igazolási kérelem) a bevallással egyidejűleg kell benyújtani. Igazolási kérelem benyújtása esetén dokumentumokkal kell igazolni az adózó önhibáján kívüli akadályoztatását, az akadályoztatás időtartamát.

Az adóhivatal az igazolási kérelmeket és az adózó által mellékelt dokumentumokban foglaltakat megvizsgálja és a rendelkezésére álló információk mérlegelését követően dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáról.

A kérelem a NAV honlapján is elérhető, az alábbi linken:

http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/adatlap/igazolasi_kerelem.html