Illetékek: könnyebb lakást venni

Nyáron élénkül az ingatlanpiac, ezért érdemes odafigyelni az illetékfizetési szabályokra, amelyek minden lakásvásárló számára tartalmaznak kedvező változásokat – hívta fel az adóhivatal a figyelmet a lapunkhoz eljuttatott közleményében.

hirdetés

Az illeték általános mértéke a megszerzett ingatlan értékének 4 százaléka. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az ingatlanügyi hatóság tulajdonjog-bejegyző határozatát követően állapítja meg az illeték összegét. A fizetési kötelezettség alapja a lakás terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke.

A 35 év alattiak első lakástulajdonának megszerzéséhez kapcsolódó illetékkedvezményt akkor lehet igénybe venni, ha a megszerzett lakóingatlan forgalmi értéke – a megszerzett tulajdoni hányadtól függetlenül – nem haladja meg a 15 millió forintot. A kedvezmény a megfizetendő illeték 50 százaléka. Amennyiben az első lakástulajdont szerző fiatal nem teljes tulajdoni hányadot szerez, akkor a kedvezményt csak olyan arányban veheti igénybe, amilyen arányú tulajdoni illetőséget szerzett. Fontos, hogy mindenképpen a teljes ingatlan értékére vonatkozik a 15 millió forintos korlát és nem a megszerzett tulajdoni hányad értékére.

Első lakástulajdont szerzőnek az minősül, akinek nincs és nem is volt lakástulajdona, lakástulajdonban 50 százalékot elérő tulajdoni hányada, lakástulajdonhoz kapcsolódó, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű joga. Nem veszti el azonban a kedvezmény lehetőségét az a fiatal sem, aki öröklés folytán szerzett olyan lakástulajdoni hányadot, amely özvegyi haszonélvezeti joggal terhelt, valamint az sem, akinek a lakástulajdoni illetőségét még nagykorúsága előtt elidegenítették. A kedvezmény igénybevételéről, valamint a feltételek fennállásáról a vásárlónak az illetékfizetési határozat jogerőre emelkedéséig kell nyilatkoznia. A nyilatkozatban foglaltak valódiságát a NAV ellenőrzi.

További kedvező szabály 2014. január 1. után kötött visszterhes lakásszerzéseknél, hogy nemcsak a 35 év alatti első lakástulajdont szerző, hanem életkortól függetlenül minden első lakást szerző magánszemély számára – amennyiben azt kérelmezi – a megfizetendő illeték teljesítésére maximum 12 havi késedelmi pótlékmentes részletfizetés adható. Ez a kedvezmény bármilyen forgalmi értékű  ingatlan esetén kérhető. A részletfizetés engedélyezése iránti kérelmet szintén a fizetési határozat jogerőre emelkedéséig kell benyújtani az adóhivatalhoz. Fontos, hogy ha a vagyonszerző akár csak egy részlet megfizetését is elmulasztja, a kedvezmény hatályát veszti, és a teljes összeget az eredeti esedékességtől számított késedelmi pótlékkal növelten kell megfizetni.