Iványi: váljon ki az önkormányzat!

Iványi Dalma, a Pécsi Női Kosárlabda Kft. ügyvezetője nyílt leveleket tett közzé, amelyekben a közelmúlt történéseire reagált. Íme:

hirdetés

“Az alábbiakban közöljük az Önkormányzat bejelentését követően előállt helyzetről, és a jövőbeni lépésekről kialakított álláspontomról a Polgármester Úrnak írt leveleimet.

Mivel az Önkormányzat egyértelműen egy másik kosárlabdacsapatot kíván támogatni, semmilyen szempontból nem elfogadható, hogy ilyen helyzetben a Pécsi Női Kosárlabda Kft. tagja maradjon.

Ezért kértem a Polgármester Urat arra, hogy minél előbb intézkedjen a Kft-ből történő kiválás érdekében, illetve amíg a tagsága fennáll, semmiképpen se akadályozza a Kft-t a működésében.

Iványi Dalma
ügyvezető

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERÉNEK
PÉCS
Tisztelt Polgármester Úr, Kedves Zsolt!

A 2012. május 4. napján tett bejelentést, amely szerint az Önkormányzat a továbbiakban nem kívánja támogatni a Pécsi Nő Kosárlabda Kft-t, ügyvezetőként sajnálattal, de tudomásul veszem.

A bejelentés azonban, azon túl, hogy egy támogató elveszítését, önmagában is szomorú dolgot közöl, további igen jelentős problémákat, megoldandó gondokat vet fel, amelyekben sürgősen, nyilvánosan és egyértelműen állást kell foglalni, és egyben cselekedni kell.

Ezért, utalva a bejelentés napján folytatott telefoni beszélgetésünkre kérem nyilatkozzon:
Kész-e sürgősséggel megtenni mindazokat a lépéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy az Önkormányzat a Pécsi Női Kosárlabda Kft-ban meglévő üzletrészét jelenlegi „értékének” megfelelő jelképes összegért a lehető legközelebbi időpontban átruházza?

A kérdésben megfogalmazott igényünk a Kft. szempontjából alapvető jelentőségű. A bejelentés szerint ugyanis az Önkormányzat nem csak megszűntet egy támogatást, hanem a pécsi női kosárlabda támogatását kifejezetten másik sportszervezet, így természetesen egy másik csapat segítésén keresztül kívánja megvalósítani.

Ez a helyzet minden, a dolgokat a maguk valóságában néző és értelmező számára azt jelenti, hogy az Önkormányzat nem érdekelt a továbbiakban a Pécs 2010 csapatának első osztályú szerepeltetésében, sőt igazából abban ellenérdekelt. Ilyen körülmények között, ha továbbra is döntő befolyással rendelkező tagként szerepelne abban, a Pécs 2010 csapatát működtető gazdasági társaságban, amelynek nem sikerében, hanem éppen sikertelenségében érdekelt, ez a tény nem csak a cégjog szellemével ellenkezne, de a pécsi női kosárlabdát szerető emberek természetes igényével és a fair viselkedés követelményével is szembe menne.

A Pécsi Női Kosárlabda Kft-nek jelenlegi helyzetében, a tagok egységes támogatására, áldozatvállalására, és a jövőre vonatkozó optimista hitére van szüksége. Ahhoz, hogy a következő bajnokságra a nevezés rendben megtörténhessen, hogy Pécs Városa biztosan ne maradjon első osztályú női csapat nélkül, a Kft. tagjainak cselekvési egységére van szükség. Ha a T. Önkormányzat ezt az egységet nem látja biztosítottnak, ha meggyőződése, hogy az ügyvezetés „sumákol”, ha úgy látja, hogy az Önkormányzat a továbbiakban új támogatási szerződést nem kíván kötni, ehhez minden joga megvan.

De tisztelettel kérem, hogy amennyiben valóban a fenti okok állnak a bejelentett lépés mögött, akkor az Önkormányzat tagsági viszonyának megszűntetésével adja meg a további esélyt a Kft működéséhez, egyben meggyőzően elhárítva annak még a gyanúját is, hogy a támogatás-megvonás valójában egy, a Kft. ellehetetlenítését célzó lépéssorozat része lenne.

Töretlenül bízom abban, hogy ha kölcsönös egyetértésben felszámoljuk a mára már nem kívánt, és nem működő kényszerű tagtársi viszonyt, a Pécsi Női Kosárlabda Kft. képes lesz biztosítani a női csapat első osztályú szereplését.
Az évek során nyújtott segítő támogatást ezúttal is elismerve, az azok kapcsán megtapasztalt együttműködési készséget ebben a merőben újszerű helyzetben is kérve, várom sürgős válaszát!

Pécs, 2012. május 7.
Üdvözlettel:
Iványi Dalma

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERÉNEK
PÉCS

Tisztelt Polgármester Úr, Kedves Zsolt!

A 2012. május 7. napján kelt levelem érdemi része úgy érzem kiegészítésre szorul.

Az nyilvánvaló, hogy a tagsági viszony-még a felek teljes egyetértése esetén is- csak hosszabb idő alatt szűntethető meg.
A Kft működése és a Pécs 2010 csapata szempontjából is alapvető fontosságú események viszont a közeljövő napirendjén szerepelnek: könyvvizsgáló választás, beszámoló elfogadása, bajnokságra nevezés feltételeinek biztosítása, támogatók megnyerése…stb..stb.

Ezért a tagsági jogviszony megszűntetésének igénye mellett, ismételve a de facto ellenérdekeltség fennállását, azt kérem a T. Polgármester Úrtól, hogy a Pécsi Női Kosárlabda Kft. soron következő taggyűlési határozathozatalai során-természetesen csak a törvényesség teljes betartása mellett- az Önkormányzat az ügymenetet segítő, a fenti, igen fontos feladatok megoldását lehetővé tevő magatartást tanúsítson!

A fentiek hangsúlyozása mellett meggyőződésem, hogy a kialakult helyzetben mindenképpen fontos egy mielőbbi személyes megbeszélés.

Ennek időpontjául-természetesen alkalmazkodva a körülményekhez- a jövő hét lehetőleg első napjainak egyikét ajánlom.
Ez ügyben én magam, vagy jogi képviselőm telefonon fogjuk keresi az időpont egyeztetési alkalmat.

Pécs, 2012. május 9.

Üdvözlettel:

Iványi Dalma