Jól vizsgázott a veszélyes anyagokat tároló telephely

Az Agrokémia Sellye Zrt. Sellye Sósvertikei úti telephelye az üzem területén tárolt veszélyes anyagok mennyisége alapján felső küszöb értékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem. A Siklósi Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársai tegnap a részleges belső védelmi terv gyakorlat-, és időszakos hatósági ellenőrzést tartottak az üzem telephelyén.

hirdetés

A felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem üzemeltetőjének kötelessége biztonsági jelentést készíteni, és az üzemet aszerint működtetni. Ezen felül úgynevezett belső védelmi tervet is készítenie kell az üzemeltetőnek, amelynek megvalósíthatóságát gyakorlat formájában rendszeresen ellenőriznek évente részlegesen, valamint háromévente a teljes szervezet vonatkozásában.

A sellyei üzemben a részleges gyakorlat tegnap zajlott, amelynek célja elsősorban az üzemi dolgozók és az üzemi vezetés tervben foglalt feladataink gyakoroltatása volt.

A feltételezés szerint az üzemben egy targonca felsértett egy 1000 literes tároló edényeztet, melyből tűzveszélyes és egyben mérgező anyag ömlött ki a raktárban. Az üzemi dolgozók a gyakorlat során felderítést végeztek, meghatározták a kiömlött anyag típusát és veszélyeit. Az eseményről tájékoztatták a műszaki igazgatót, aki haladéktalanul intézkedett az üzemi operatív törzs felállításáról és mozgósította az üzemi katasztrófavédelmi rajt.

Mivel az esemény kapcsán kialakulhatott tűz és robbanásveszély, áramtalanították, szellőztették a raktárt, majd kézi targoncával kivontatták a sérült tartályt a raktárból. A repedésen kiáramló anyag mennyiségét csökkentették, elszorítás segítségével, majd átfejtették a veszélyes anyagot. A raktárban kifolyt vegyszert felitató anyag segítségével felitatták, ügyelve, hogy az anyag ne kerülhessen az esővíz elvezető csatornarendszerbe.

Az üzem dolgozói a gyakorlatot fegyelmezetten végrehajtották, melyet a hatóság „megfelelt”-re értékelt.

A gyakorlatot követően a katasztrófavédelmi hatóság szakemberei időszakos hatósági ellenőrzést is tartottak, mely során vizsgálták, hogy az üzem a biztonsági jelentésében rögzített, illetve a katasztrófavédelem által engedélyezett feltételekkel működik. Az ellenőrzés szabálytalanságot nem tárt fel.