Júliustól új dékán a pécsi közgáz élén

Dr. Ulbert József személyében új dékán áll idén július 1-től a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának (PTE KTK) élén.

A habilitált egyetemi docenst, jelenlegi dékánhelyettest dr. Bódis József rektor nevezte ki a napokban, miután a kar dolgozóinak döntő többsége, majd a kari tanács tagjai egy tartózkodás mellett támogatták a tisztség elnyeréséhez benyújtott pályázatát. A docens dr. Rappai Gábort váltja a poszton, megbízatása négy évre szól.

Dr. Ulbert József 1985-ben végzett a PTE KTK ipar szakán, később Németországban és Angliában bővítette ismereteit, 1999 és 2002 között Bólyai ösztöndíjban részesült.

A kinevezett dékán 1986 óta a PTE és jogelődjei alkalmazásában áll. Kutatási területe a tőke-, pénz- és kamatelmélet, a döntéselmélet, az értékelmélet, a kisvállalati gazdaságtan, az energetikai beruházások gazdaságossági kérdései. Oktatási tevékenységét a pénzügymatematika, a tőkeköltségvetés, az értékpapír-értékelés, a vállalatértékelés, a befektetési döntések, a kisvállalati gazdaságtan, az üzleti tervezés, valamint a vállalati pénzügyek témakörében végzi.

Dr. Ulbert József dékánként legfőbb feladatának tekinti, hogy a PTE KTK korábbi időszakban elért vívmányait és renoméját megtartva a meglévő humán kapacitások és kompetenciák jobb kihasználása révén értékgyarapító folyamatokat indukáljon a karon.

Ebben a folyamatban kiemelt szerepet szán az új világgazdasági koncepció, a Kék Gazdaság szemléletmódjának meghonosítására. E gondolatkör tudományos szempontból és az oktatás oldaláról is komoly potenciált jelent a kar számára, amelyhez különösen a fiatalabb kollégák érdemi hozzájárulására számít.

Dr. Rappai Gábor leköszönő dékán elmúlt hat éves munkáját értékelve a Fészek című kari lapnak nyilatkozva korábban azt mondta: vezetése idején sikerült elérni, hogy a kart “minta karként” emlegessék a szervezettsége, illetve működése okán, ezzel biztosítható az anyagi háttér, a munkahelyek megőrzése és az oktatási színvonal. Hozzátette: amellett, hogy sikerült leküzdeniük a bolognai rendszerre való átállás nehézségeit, kiemelkedő teljesítményeket is elértek, például az egész országban egyedülálló, úgynevezett kétkapus mesterképzés beindításában.

A PTE KTK-nak jelenleg mintegy háromezer hallgatója van, akik négy alapszakon, hét mesterszakon és két doktori iskolában tanulnak. Angol nyelvű képzést a gazdálkodási és a menedzsment alapszak, a vezetés-szervezés mesterszak, valamint a nemzetközi PhD-képzés kínál. Német nyelven tanulni a már felvett alap- és mesterszakos hallgatóknak van lehetőségük az úgynevezett távtanulási kettősdiploma programban.

Forrás: PTE

hirdetés

Hirdetés