Katasztrófavédők vizsgálják a gázkészülékeket

Nemsokára mástól kapjuk a gázt

Május elejétől a katasztrófavédelem új hatósági jogkört lát el, ettől kezdve feladatai közé tartozik a gázcsatlakozó-vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálata szakszerűségének és a műszaki biztonság megfelelőségének megállapítása – közölte lapunkkal a szervezet.

hirdetés

A gázcsatlakozó-vezetékek, vagyis a telekhatártól a fogyasztói főcsapig terjedő vezetékek és a fogyasztói berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálatáról a földgázelosztói engedélyesnek, vagy a vezetékes propánbutángáz-szolgáltatónak rendszeres időközönként gondoskodnia kell.

A felülvizsgálat megállapításait, illetve azt, hogy a hibák kijavítása valóban szükséges-e, az ingatlantulajdonosok vagy a társasházak vitathatják. Amennyiben így tesznek, akkor a vitatott tartalmú jegyzőkönyv átvételétől számítva harminc napjuk van arra, hogy felülvizsgálatot kérelmezzenek az ingatlan fekvése szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnél. A hatóságként eljáró katasztrófavédelmi szerv ekkor szakértőt rendel ki – a szakértőket a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok tartják nyilván, és a névsort honlapjukon közzéteszik.

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által vezetett közhiteles nyilvántartásba három hónap alatt tizennyolc gázszakértő kérte a felvételét. Főként pécsi, de komlói, erdősmecskei, pécsváradi, bólyi, pellérdi, szászvári, siklósi és somogyszobi szakemberek is regisztráltatták magukat a hatóságunknál. Ők azok a szakértők, akiknek a véleménye, valamint a korábbi műszaki-biztonsági felülvizsgálatkor készített jegyzőkönyv alapján eldönti a hatóság, hogy a szóban forgó gázcsatlakozó-vezeték, vagy berendezés megfelel-e az előírásoknak.

Ha úgy találja, hogy a vezetékek, berendezések megfelelőek, akkor kötelezi a földgázelosztói engedélyest vagy a vezetékes propánbutángáz szolgáltatóját arra, hogy a megfelelőségről szóló határozat kézhezvételét követő munkanapon helyezze ismét üzembe ezeket az eszközöket. A katasztrófavédelmi kirendeltség döntése a szakértői vélemény alapján az is lehet, hogy a felülvizsgálat megállapításai helyesek, a vezetékekkel, berendezésekkel tényleg baj van, ekkor az ingatlan tulajdonosának vagy a társasháznak az előírt határidőn belül ki kell javíttatnia a hibákat. Bármilyen döntés szülessen is, a határozatot a hatóság a földgázelosztói engedélyessel és a vezetékes propánbutángáz-szolgáltatóval is közli. A kirendeltség határozatát bíróság előtt lehet megtámadni.

Alapesetben a katasztrófavédelemnek huszonegy napja van határozatot hozni, ha azonban a gázcsatlakozó-vezetéket vagy a felhasználói berendezést üzemen kívül helyezték, a kérelem kézhezvételétől számítva csak tizenöt nap áll rendelkezésre az ügyintézésre. Viszont ha például gyermekek átmeneti gondozásának helyén, gyermekek vagy családok átmeneti otthonában, gyermekotthonban, különleges gyermekotthonban, fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézményben történt ugyanez, a hatóságnak a kérelem kézhezvételétől számítva egy napja van a határozat meghozatalára.

Olyan eset is adódhat, amikor a kirendeltség a földgázelosztói engedélyes vagy a propánbutángáz-szolgáltató bejelentése alapján, hivatalból indítja meg az eljárást. Erre akkor kerül sor, ha az ingatlantulajdonos vagy a társasház elfogadta ugyan a jegyzőkönyvben foglaltakat, de a hibákat az előírt egy éven belül nem javította ki, és erre a szolgáltató által lefolytatott visszaellenőrzéskor fény derül. Ebben az esetben a hatósági eljárásba nem kell szakértőt bevonni.