Kérjen segítséget, ha problémája akadt!

A szabályozható radiátorok gazdaságosabbak

Bárki benyújthatja panaszát az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához, ha úgy ítéli meg, hogy valamely hatóság, illetve közszolgáltatást végző szerv visszásságot, sérelmet okozott neki. A panaszokat a pécsi polgármesteri hivatalban lehet leadni. 

hirdetés

Panaszaik továbbításához gyűjtőláda áll rendelkezésükre az alábbi helyszínen:

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

Cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

A panaszládákban 2014. november 3-tól 2014. november 21-ig helyezhetik el levelüket, lehetőleg csatolva a panasszal kapcsolatos iratok fénymásolatait.

Személyes meghallgatást is kérő panaszbeadványukat 2014. november 21-ig postán is elküldhetik az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.), vagy e-mailben is továbbíthatják azt a panasz@ajbh.hu címre. Panaszaikat a biztos kivizsgálja, illetve – amennyiben nem tartoznának a hatáskörébe – továbbítja az illetékes hatóságnak.

Az esetleg szükséges helyszíni személyes meghallgatás időpontjáról és helyéről írásbeli értesítést küldünk.

Kérem, vegyék figyelembe: hatáskör hiányában az országgyűlési biztos nem tud segítségükre lenni akkor, ha az ügyben nem merítették ki a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket, az ügy 1989. október 23-a előtt indult, jogerős határozatát egy évnél régebben hozta meg a hatóság, az ügy elbírálása ügyészi és bírói hatáskörbe tartozik.

Az alapvető jogok biztosának feladatairól, tevékenységéről a www.ajbh.hu oldalon részletesen is tájékozódhatnak.