Kevesebb tűz volt tavaly

Róluk is volt szó.

Évet értékeltek a megyei katasztrófavédők. Mint kiderült, a tűzoltási szakterület vonatkozásában 2012-höz képest a tavalyi évben 39 százalékkal csökkent a beavatkozások száma.

hirdetés

Mácsai Mácsai Antal igazgatója és Dr. Tollár Tibor tűzoltó dandártábornok az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdasági-igazgatóhelyettese kedden értékelte a megyei igazgatóság 2013-as évi tevékenységét.

Tűzkárok esetén 2013-ban összesen 1529 alkalommal avatkoztak be a megye tűzoltói, ebből a legtöbb tűzeset otthon jelegű épületekben történt , ezt követtéka a szabadtéri tűzesetek , majd a közterületen bekövetkezett események. A műszaki mentések tekintetében 160 esetben avatkoztak be 2013-ban a tűzoltók. 140 alkalommal fakidőléshez, 82 esetben életmentéshez és 91 esetben elemi csapásnál – vízkárnál – segítettek.

Gyorsíthatnak

A polgári védelmi szakterület tekintetében megújultak a települési veszély-elhárítási tervek. Intézkedési tervek készületek a Duna és a Dráva árvízi elhárítás kezelésére, ezek az úgynevezett Árvízi kiskönyvek. A védelmi igazgatás minden szintjén megjelent a katasztrófavédelem, így a járási szinten is műkődnek a Helyi Védelmi Bizottságok.

Mácsai Antal hozzátette, a dunai árvíz tekintetében rendkívüli helytállásról tettek tanúbizonyságot, mind a katasztrófavédelem hivatásos szervei, mind a társszervek, önkéntes erők és a helyi lakosok is. Novemberben a DRAVIS 3 nemzetközi katasztrófa-elhárítási gyakorlat keretében mind a tíz baranyai járás önkéntes mentőszervezetének rendszerbeállító gyakorlatára is sor került.

Az iparbiztonsági szakterület ellenőrzésének hatására csökkent a veszélyes-áruszállítás területén feltárt szabálytalanságok száma. 1208 ellenőrzött közúti járműből, 131 esetben találtak a szakemberek szabálytalanságot. Az igazgató kiemelte, a vízi veszélyes-áruszállítás ellenőrzése egyedülálló a Mohácsi Határkikötőben. Itt van lehetőség ugyanis arra, hogy az országba belépő vízi járművek szabálytalanságát kiszűrjék. A katasztrófavédelem kikötői szolgálata 1870 vízi járművet ellenőrzött az elmúlt évben.

Az igazgató elmondta, a hatósági területen is jelentős változások történtek 2013-ban. Új tűzmegelőzési hatáskört kapott a katasztrófavédelem, amelynek értelmében a kéményseprő-ipari közszolgáltatás hatósági felügyeletét is ellátja. Emellett kitért a Megyei Tűzmegelőzési Bizottság tevékenységére is, amelynek köszönhetően jelentősen csökkent a szénmonoxid mérgezések száma a megyébe. Az elmúlt évben több tucat közintézmény kapott az Országos Tűzmegelőzési Bizottság jóvoltából szénmonoxid érzékelőt. Az igazgató hozzátette, a hulladékszállítással kapcsolatos hatósági jogkört is a katasztrófavédelem kapta , de szerencsére Baranya megyében eddig nem volt szükség kijelölésre. A megyei katasztrófavédelem összesen 1294 tűzvédelmi hatósági ellenőrzést, 755 polgári védelmi szemlét és 657 iparbiztonsági kontrollt tartott.

Az igazgató kitért az őrsprogram helyzetére, amelynek köszönhetően egyes települések esetében lerövidül a tűzoltók vonulási ideje. A Véméndi Katasztrófavédelmi Őrsöt követően , március 5-én Sellyén kerül átadásra a következő őrs. Ezt Követi majd Sásd, Villány és Pécs. Az igazgató évértékelőjében kitért még az informatikai helyzetre, a Hivatal tevékenységre, a kommunikáció helyzetére , Humán és Ellenőrzési feladatokra is.

Dr. Tollár Tibor mérföldkőnek nevezte a dunai árvizet. Az árvíz során a katasztrófavédelmi rendszerben végbement szervezeti és feladatváltozás beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A főigazgató-helyettes beszélt a polgári védelem és a tűzoltási szakterület feladatairól, majd kiemelte, hogy a vörös iszap katasztrófa óta az iparbiztonság is elengedhetetlen szervezeti egységét képezi a katasztrófavédelemnek. A iparbiztonság megalakulása óta megtöbbszöröződött a nyilvántartott veszélyes üzemek száma. Közös cél a katasztrófák hatósági eszközökkel való megelőzése, amely minden szakterület közös feladata. Tollár Tibor elmondta, 2013 mozgalmas és eredményes év volt. Megtörtént az állomány stabilizálása, és sikerült visszaszorítani a fluktuációt. Emellett folyamatos a vezetői garnitúra felkészítése, ami előfeltétele a stabil állománynak. 2013-től a katasztrófavédelem integrált hatósági munkát végez, javuló tendenciát mutatta a kommunikáció területén, és költséghatékony gazdálkodás jellemzi.

Tollár Tibor közvetítette az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság Baranya megyére vonatkozó értékelését, amely alapján a megye jó teljesítményt mutatott 2013-ban. Az országos és megyei szintű jó teljesítményhez szükség volt a kollégák áldozatkész munkájára, amely segítette a katasztrófavédelem társadalmi megbecsülésének megerősödését is. Hozzátette, ehhez szükség volt az együttműködő társszervek munkájára, amelyet ezúton köszönt meg a gazdasági igazgatóhelyettes.