Kivonul a Pannon Volán Komlóról

Tekintettel arra, hogy 2011. november 30-ig nem jött létre megállapodás a Pannon Volán ZRt. és a komlói önkormányzat között, a társaság többségi tulajdonosa, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) ZRt. elvárásának megfelelően az autóbusz-közlekedési cég Közgyűlésének idei májusi határozatát a Felügyelő Bizottság november 28-án megerősítette – írja közleményében a Pannon Volán.

hirdetés

“Ennek alapján a társaság a közszolgáltatási szerződést 2011. december 1-jei hatállyal közös megegyezéssel megszűntnek tekinti. Azonban a feladat ellátására kiírt pályázat lezárásáig, maximum egy évig, tehát 2012. november 30-ig a Pannon Volán ZRt. autóbuszai látják el a komlói közösségi közlekedést.

A Pannon Volán ZRt. évről-évre egyre nagyobb veszteséggel tudja csak működtetni a komlói helyi közösségi közlekedést: ennek nagysága tavaly több mint 100 millió forint volt, ebben az évben a tervben szereplő 150 millió forint helyett – a költségcsökkentő intézkedéseknek köszönhetően – várhatóan 126 millió forint lesz.

A Pannon Volán menedzsmentje többször megkereste Komló városát a helyi autóbusz-közlekedéshez való anyagi hozzájárulás érdekében. A város ehhez jelenleg nulla forinttal járul hozzá, igaz, a szerződés szerint ilyen kötelezettsége nincs is. A komlói képviselőtestület többször döntött úgy, hogy a közszolgáltatási szerződésben rögzítetteken túl a veszteség megszüntetésére forrást nem tud biztosítani.

A város kérésére a Pannon Volán – saját költségén – független szakértőt bízott meg a komlói közösségi közlekedés átvilágítására, hogy a társaság és az önkormányzat is objektív képet kapjon a jelenlegi helyzetről, az ésszerűsítés lehetőségeiről. Az autóbusz-közlekedés rendszerének vizsgálatára, tanulmány elkészítésére a Közlekedéstudományi Egyesület (KTE), a Pro Urbe Kft. közreműködésével kapott megbízást.

A feladat az volt, hogy mérjék fel a lakosság jelenlegi utazási igényeit, elemezzék a városi közlekedés mostani hálózati és menterendi szerkezetét, dolgozzanak ki a komlói közúthálózatához alkalmazkodó új forgalmi modellt, valamint végezzenek költségelemzést és hatékonyságvizsgálatot a hatások és a rövidtávon várható utazási szokások változásának figyelembe vételével.

Komló közösségi közlekedési rendszerének átfogó vizsgálatáról október végén elkészült a tanulmány. Ebben a szakmai anyagban a készítők megállapították, hogy a Pannon Volán veszteségében nagy szerepet játszik, hogy az utasok majd’ 60 százaléka (!) – a 65 év felettiek, a 6 év alattiak, a Magyar Államkincstár igazolványával rendelkező rászorultak – ingyen utazik, 26 százaléka pedig valamilyen kedvezmény igénybe vételével. Az utasok mindössze 14 százaléka fizeti meg a szolgáltatás teljes díját.

Kifejtették, hogy az infrastrukturális és domborzati adottságok nem teszik lehetővé a vonalhálózat jelenlegitől alapvetően eltérő átalakítását, például kör, vagy tranzverzális irányú autóbuszvonal létesítését.

A javasolt változások között szerepel, hogy Komlón, a jelenlegi 13 autóbuszvonal helyett 15 legyen, minden járatnál ütemesebb menetrenddel, s az eddiginél jobban kapcsolódjon be az autóbusz-állomás, ahonnan az utas érkezésétől számított tíz percen belül egy másik járattal továbbutazhat. A tanulmány készítői szerint 40 százalékos évi menetrendi kilométer csökkentés lenne indokolt – 933 ezerről, 565 ezerre –, de jobb csatlakozással, összeköttetéssel, s az új kapcsolatok kialakításával minden időszakban, így csúcsidőben is kielégíthetők az utazási igények.

Ezt követően a Pannon Volán ZRt. a helyi autóbusz-közlekedés átalakítására előterjesztette javaslatait – 40 százalékos menetrendi kilométer csökkenés, 44 százalékos tarifaemelés –, aminek eredményeként, a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően, megszűntethető lenne a veszteség.

Ezt az önkormányzat a november 24-i közgyűlésén nem fogadta el, saját javaslatot fogalmazott meg: ennek értelmében a kilométer kibocsátást legfeljebb 23 százalékkal – 933 erről, 718 ezer kilométerre – mérsékelnék, a tarifaemelés mértéke pedig 4 százalék (beleértve a 2%-os áfa emelkedést is) lenne. Ezt viszont a társaság Közgyűlésének határozata alapján a Pannon Volán felügyelő bizottsága nem tudta támogatni, mivel így csak változatlanul nagy veszteséggel – évente mintegy 90 millió forint – tudná működtetni a komlói buszközlekedést.

Noha a hatályos közszolgáltatási szerződés 13. pontjának 2. bekezdése alapján a Pannon Volán ZRt. és a komlói önkormányzat között létrejött szerződés megállapodás hiányában így 2011. december 1-ével megszűnik, a feladat ellátására kiírt pályázat lezárásáig, maximum egy évig a társaság látja el a városban a közösségi közlekedési szolgáltatást.”

Forrás: Pannon Volán