Kővári János ünnepi gondolatai

Az Összefogás Pécsért Egyesület nem kíván részt venni zavaros tüntetéseken, viszont egy ünnepi sajtóközleményt közzé tettek az ünnep előtt, méltó megemlékezésként.

hirdetés

Petőfi sorai mélyen belevésődtek emlékezetünkbe. S nem csak, mert kívülről kellett s kell fújni minden kisdiáknak, hanem mert kimondja egyik legmélyebb vágyunkat, ami belénk oltatott.

S ez nem más, mint a szabadságvágy.
A szabadság persze mást és mást jelent az egyes embernek, s minden korok nemzedékének, de mindig egy tőről fakad.
A vers keletkezésének időpontjában ugyan elsődlegesen a Habsburg uralom alól való felszabadulást jelentette, de az egyén számára még ennél is többet a test s a lélek szabadságát.
Idézzük csak fel a 12 pont kívánalmait:
„Mit kiván a magyar nemzet.
Legyen béke, szabadság és egyetértés.
1. Kivánjuk a’ sajtó szabadságát, censura eltörlését.
2. Felelős ministeriumot Buda-Pesten.
3. Évenkinti országgyülést Pesten.
4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben.
5. Nemzeti őrsereg.
6. Közös teherviselés.
7. Urbéri viszonyok megszüntetése.
8. Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján.
9. Nemzeti Bank.
10. A’ katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a’ külföldieket vigyék el tőlünk.
11. A’ politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak.
12. Unio.
Egyenlőség, szabadság, testvériség!”

A függetlenség mellett tehát az adók igazságos elosztását, egyes lobbik kiváltáságainak és előjogainak eltörlését, a vallásszabadságot, a véleménynyilvánítás szabadságát, az emberi jogok tiszteletben tartását és az egyenlő bánásmódot is követelték a forradalom lelkes hívei, mely követelések, úgy tűnik mit sem vesztettek aktualitásukból.
Az ember ugyanis szabadnak születik, nem tulajdona senkinek, nem alattvalója, nem eszköze a hatalmaskodóknak, legyen az politikai vagy pénzügyi hatalom.
Kormány vagy bank, netán brókercég nem lehet korlátlan ura csak szolgálója egy nemzetnek, s az egyes embernek. Aki ezt nem érti, az nem érti az Embert, s azt leveti a nép, s az egyes ember is magáról.
Jól kell érteni ezt a vágyat. Nem a féktelen önmegvalósításnak kell teret adni, de a személy, az alkotó lét szabadsága és méltósága előtt meg kell hajolni, mert nem mi adtuk, ajándékba kaptuk a Teremtőtől.

Minden ember értéket hordoz. Ezt akkor tudja kifejleszteni és átadni, ha maga keresheti személyes útját, s ehhez a közösség az egyén iránti tisztelettel a háttérből segítve hozzáteszi a közösség erejét. Akárcsak egy édesanya, vagy édesapa, ahogy figyeli gyermeke felcseperedését, s ott van, ha kell, de elviseli, ha már nem. Szeretetük örök és feltételek nélküli, s célja a gyermek növekedésének segítése testben-lélekben.

A jó politika célja sem lehet más, mint segíteni az Embert, s a Nemzetet hogy felnőhessen és állni tudja minden korok viharait!”