Közép-európai együttműködésről – Pécsett

A héten Pécs adott otthont a Közép-Európai Önkormányzati és Területfejlesztési Szövetség ez évi közgyűlésének. Az esemény kapcsán dr. Páva Zsolt, Pécs polgármestere és dr. Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke tartott sajtótájékoztatót. Csütörtökön pedig a Határon Túli Magyar Szervezetek Fóruma a trianoni békeszerződés aláírásának 90. évfordulója alkalmából emlékülést rendezett Pécsett.

A házigazda, Páva Zsolt hangsúlyozta, hogy Pécs aktív részese kíván lenni a határokon átnyúló, regionális együttműködésnek, hisz ez valamennyi közép-európai ország közös érdeke. Pécs szlovén és horvát partnerekkel gyümölcsöző együttműködést alakított ki, a jövőben is aktív részese kíván lenni ennek a folyamatnak, ezzel támogatva Horvátország uniós belépését is.

Az elmúlt tíz évben rendszeresen megtartották a Magyar Polgármesterek Világtalálkozóját – az ideit, a nyolcadikat június 27-28-án rendezik Gödöllőn –, utalt az előzményekre dr. Gémesi György. Egy ilyen fórumon vetődött fel először a kapcsolatoknak az a formája, amely hét ország részvételével a Közép-Európai Önkormányzati és Területfejlesztési Szövetség megalakulásához vezetett. Céljuk, hogy összehangolják a közös feladatokat az adott gazdasági feltételrendszer alapján. Az elnök kiemelte, hogy a magyar Országgyűlés legutóbbi döntései megerősítették az együttműködést.

A Határon Túli Magyar Szervezetek Fóruma az emlékülés alkalmával nyilatkozatot fogalmazott meg, melyet sajtótájékoztatón ismertettek. „A trianoni „békeszerződést” és annak következményeit mi,  a Magyarország határain túlra került magyar közösségek legitim képviselői 90 év után is a háború győztesei által ránk kényszerített, igazságtalan, ugyanakkor történelmi ténynek tekintjük. A nemzeti önrendelkezés általánosan elfogadott /wilsoni/ elveit mindenki érvényesíthette, csak a magyarok nem élhettek azokkal.” – szól a nyilatkozat. A Pécsett jelenlévő határon túli magyar közösségek képviselői megfogalmazták: büszkeséggel vallják, hogy az elmúlt 90 év sorscsapásai nem törték meg magyarságtudatukat. A közös nyilatkozatban kiemelik, hogy szülőföldjükön az egyetemes magyar nemzet részeként, egyenrangú polgárként kívánnak élni, megőrizve nemzeti identitásukat.

Visszautasítanak az elnyomásra, beolvasztásra, kiszorításra és másodrendű helyzetbe való taszításra irányuló minden kísérletet. Továbbra is támogatják egymást az Európában elfogadott közösségi autonómiák különböző formáinak létrehozásában.

Hirdetés