Közművelődési Tanács alakult

Pécs Megyei Jogú Városban a közművelődés helyi, lakossági képviselete érdekében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 82.§-a alapján 2011-2014. évre szóló hatállyal Közművelődési Tanács alakult.

hirdetés

A Közművelődési Tanács véleményt nyilváníthat, illetőleg javaslatot tehet a település közművelődési tevékenységével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Figyelemmel kíséri, véleményezi az önkormányzat által közművelődési célra biztosított pénzügyi támogatás felhasználását és a vagyoni eszközök célszerű használatát a vonatkozó döntések, illetve az éves önkormányzati költségvetési tervezet és a zárszámadás alapján. Elősegíti a különböző közművelődési szervezetek együttműködését.

A Közművelődési Tanács alapító tagjai:
Mecsekszabolcsi Környezet- és Érdekvédő Egyesület,
Magyar Népművelők Egyesülete Baranya Megyei Szervezete,
Bányászok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete,
Minerva Könyvtár Egyesület,
Ifjúsági Unió Pécs.

A Közművelődési Tanácshoz további pécsi székhelyű, közművelődési célú társadalmi szervezetek (egyesületek) és a helyi közművelődést támogató gazdasági vállalkozás képviselői csatlakozhatnak.

További információ kérhető a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Referatúráján a 72/533-942-es telefonszámon.

Forrás: Városháza