Külföldi autó – magyar illeték

A külföldön gépjárművet vásárlókat érinti az ez évtől hatályos változás, amely szerint a gépjármű megszerzése után – a magyarországi nyilvántartásba vételt követően – vagyonszerzési illetéket kell fizetni, írta közleményében a NAV.

hirdetés

A rendelkezést azokban az ügyekben kell először alkalmazni, melyekben az illetékkötelezettség keletkezése (a gépjármű, pótkocsi átadása, illetve a szerződés megkötésének napja) január 1-jét követően történt. Ha a külföldön vásárolt gépjárművet a nyilvántartásba vétel előtt Magyarországon értékesítik, akkor a gépjárművet külföldön megvásárló személynek és a gépjárművet Magyarországon megszerző személynek egyaránt illetékfizetési kötelezettsége keletkezik, áll a közleményben.

Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett – kilowattban kifejezett – teljesítménye, és a jármű gyártási évétől számított kora alapján kell meghatározni az alábbiak szerint:

nav

Ha a hatósági nyilvántartásban a gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani és az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni.