Lakossági zöldhulladék – gyűjtsük helyesen!

A tavasz kezdetétől a tél beálltáig tartó időszakban hétfőtől péntekig közlekedik Pécsett a BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Kft. nagy sikernek örvendő „Zöldhulladék-járata”. A járat a családi házas övezetekben keletkező ágnyesedéket, fűkaszálékot és falombot gyűjti be a lakosságtól térítésmentesen.

hirdetés

A járat – az elmúlt években megszokott módon – kétheti rendszerességgel közlekedik a kertes lakóterületeken, ott, ahol az ilyen jellegű zöldhulladék keletkezhet. A program célja a növényi hulladék elkülönített gyűjtése és szállítása, majd komposztálása. A program óriási előnye, hogy a keletkező zöldhulladékot nem kell a háztartás saját szabványedényébe gyűjteni, így az nem foglalja a helyet a kommunális hulladéktól. A gyűjtőjárat az Európai Unió idevágó rendelkezéseinek betartását is segíti, amely előírja, hogy néhány éven belül csökkenteni kell a lerakókba kerülő szerves hulladék mennyiségét.

Zöldhulladék-járat számára csak ágnyesedék (max. 5 cm átmérőjű és 1 méter hosszú ágak), fűkaszálék és falomb helyezhető ki. A járat indulása óta gyakori észrevétel, hogy az összegyűjtött növényi hulladékok közé időnként más típusú hulladék is kerül. Amennyiben a hulladék közé kommunális jellegű anyag is kerül, a BIOKOM munkatársainak a kihelyezett növényi részeket nem áll módjukban elszállítani!

Szintén az elszállítás feltétele, hogy az ágak kévébe kötegelve legyenek, a fűkaszálék, valamint a falomb pedig átlátszó műanyag zsákba kerüljön. A zsákolást úgy szabad csak elvégezni, hogy az kibírja a kézi emelést.

Amennyiben a zöldhulladékot ömlesztett, azaz elszállíthatatlan állapotban, illetve kézi erővel nem megemelhető súlyban vagy méretben helyezték ki, a kihelyezett növényi részeket szintén nem szállítjuk el!

A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 5. § (3) bekezdése alapján „Ha az önkormányzat rendelete másként nem rendelkezik, a nagydarabos hulladékot a közterületre kirakni csak az elszállítás napján lehet. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló, Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 44/2002. (06. 29.) számú rendelete értelmében zöldhulladékot csak a hulladékszállítás napján lehet közterületre kitenni.

Tehát az idevágó jogszabályok, valamint a környezet védelme érdekében azzal a kéréssel fordulunk a tisztelt pécsi lakossághoz, hogy tájékozódjon a járat pontos szállítási napjairól, és csak ezeken a napokon korán reggel, vagy az ezt megelőző napokon este helyezze ki a helyszínre a zöldhulladékot. Az ennél korábbi elhelyezéskor az elbomló növényi hulladékok nagy tömegben igen erős szagot árasztanak, ami a környék lakói számára kellemetlen. Megértésüket előre is köszönjük!

A lakossági zöldhulladék-gyűjtőjárattal kapcsolatban, illetve bármilyen egyéb városüzemeltetési ügyben a BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Kft. ügyfélszolgálata készséggel áll rendelkezésre személyesen, levélben (7632 Pécs, Siklósi út 52.) és telefonon (72/502-101, 502-111, zöldszám: 80/200-590), valamint a www.biokom.hu weboldalon és az ugyfelszolgalat@biokom.hu e-mail címen.

Forrás: BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Kft.