Lecserélik az öreg vezetékjogokat

Február 11-én, kedden dr. Hargitai János kormánymegbízott sajtóközleményt adott ki Pécs belterületét érintő vezetékjog bejegyzésére irányuló ingatlan-nyilvántartási közigazgatási eljárás megindításáról.

hirdetés

Közleményében arról tájékoztatja a pécsi ingatlan tulajdonosokat, hogy a város belterületén 14 564 önálló ingatlant érintően vezetékjog bejegyzésére irányuló ingatlan-nyilvántartási közigazgatási eljárás indult a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Járási Földhivatalánál. A vezetékjog fennállását megállapító közigazgatási hatósági eljárás az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. kérelmére indult.

A hatályos villamosenergia-törvény tartalmaz előírást a közcélú villamos hálózatok tulajdonosai számára, hogy 2013. december 31-ig közigazgatási eljárás megindítása útján kérelmezhették a vezetékjog ingatlan- nyilvántartásba történő bejegyzését.

A szóban forgó vezetékjogok legalább tíz évvel korábban megépült és üzembe helyezett közcélú átviteli és elosztó vezetékek, tartószerkezetek és azokon elhelyezett átalakító- és kapcsoló-berendezések esetében állapították meg.

A korábban megépített vezetékhálózatok az építéskor érvényes ingatlantulajdonosi viszonyok és jogszabályok alapján létesültek. Jelen esetben több mint tíz éve meglévő vezetékekről van szó, amelyek vezetékjogai nincsenek bejegyezve az ingatlan-nyilvántartásba.  Több ezer ingatlantulajdonost érint, hogy az E.ON Áramhálózati Zrt. bejegyezteti a vezetékjogot a tulajdoni lapra, amiről a tulajdonosokat erről nem értesítették külön.

A meglévő vezetékhálózatok vezetékjogának bejegyeztetésével többletjogok és –kötelezettségek nem keletkeznek, ezért kártalanítás sem igényelhető. A vezetékjog a villamos hálózatra és annak biztonsági övezete által érintett területre vonatkozik.