Megalakult Pécs Helyi Választási Bizottsága

Pécs M. J. Város Polgármesteri Hivatal Választási Iroda közleménye:

hirdetés

“A Választási Iroda tájékoztatja Pécs választópolgárait, hogy megalakult Pécs Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága (HVB).

Hivatali helyiségének címe: 7621. Pécs, Széchenyi tér 1. I.em. 112.

A Helyi Választási Bizottság tagjai:

Elnök: Dr. Leposa Marianna ügyvéd
Elnökhelyettes: Dr. Fejér Áron ügyvéd
Tag: Dr. Bertényi Éva orvos
Póttag: Dr. Bokor Beatrixügyvéd

A Helyi Választási Iroda vezetője: Dr. Papp Judit címzetes főjegyző
Hivatali helyiségének címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. I. em. 112/a.

A Helyi Választási Bizottság a jelöltek nyilvántartásba vételének a tör-vényben előirt határidőn belüli, zökkenőmentesen lebonyolítása érdekében, a jelöltek bejelentésének végső határnapjáig 2010. szeptember 3-ig rendes üléseit kedden 15.00 – 18.00, pénteken 09.00 – 13.00 óráig tartja a Városháza I. em. 125. alatti tanácstermében.

Helyi Választási Iroda