Várják a pályázatokat a Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesületnél

2018 áprilisában lezárult a Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület TOP-7.1.1-16-2016-00076 azonosító számú, „A Pécsi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása” című projektje keretében kidolgozott helyi felhívások szabályossági vizsgálata, így kihirdethetik a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában foglalt fejlesztési elképzelések megvalósítását szolgáló pályáztatási rendszer első három felhívását.

hirdetés

A Pécsi HACS munkaszervezete a projekt kapcsán megkötött Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően, a TOP CLLD Működési Kézikönyv helyi akciócsoportok számára útmutatóban foglaltak mentén elkészítette a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában nevesített két kulcsprojekt, valamint egy nyílt felhívás tervezetét. A tervezeteket a közszféra, vállalkozói és civil szféra helyi szereplőiből megalakult konzultatív testület, a helyi felhívásokat előkészítő munkacsoport megtárgyalta, majd a Nemzetgazdasági Minisztérium RFP Stratégiai Tervezési és Értékelési Főosztálya lefolytatta ezek szabályossági vizsgálatát, és a 2018. április 23-án kelt döntésével lezárta azt, így mindhárom helyi felhívás megjelenése előtt megnyílt az út.

A stratégia mentén a HACS négy kulcsprojekt megvalósítását tervezi az akcióterületen, ezek közül kettő, a Kertvárosi többkorosztályos játszótér kialakítása (TOP-7.1.1-16-H-076-4) és a KRESZ park fejlesztése (TOP-7.1.1-16-H-076-5) felhívása jelent meg. A kulcsprojekteken kívül további két nyílt helyi felhívás kiírására kerül még sor, melyek közül a most megjelent „Összefogáson alapuló közösségfejlesztés, rendezvények, események szervezése” című, TOP-7.1.1-16-H-076-2 kódszámú nyílt helyi felhívás tematikus városrészi programok megszervezését helyezi fókuszba. A nyílt felhívásra többek között civil szervezetek, alapítványok, önkormányzati intézmények, közösségi rendezvények, nagyrendezvények megvalósítását célzó támogatási kérelmeit várják.

A három megjelent helyi felhívás és azok valamennyi melléklete hozzáférhető a HACS facebook oldalán (https://www.facebook.com/pecsihacs/) és a szervezet honlapján (https://pecsihacs.hu/helyi-felhivasok/).

A helyi támogatási kérelmek benyújtására 2018. június 1-je és június 30-a között van lehetőség. A beérkezett támogatási kérelmek formai és tartalmi ellenőrzésére és szakmai értékelésére a nyár folyamán sor kerül, így a tervek és az eljárásrend szerint a Helyi Bíráló Bizottság augusztus végén döntést hozhat a nyertes pályázatok kapcsán. A Pécsi Helyi Akciócsoport Munkaszervezete a heti 3 nap, napi 4 órában személyes ügyfélszolgálatot biztosít a Jókai utca 3. szám alatti ügyfélszolgálati irodájában, ezen felül heti öt nap, napi hat órában telefonon az ügyfelek rendelkezésére áll. Az ügyfélszolgálat pontos elérhetősége megtalálható a Pécsi Helyi Akciócsoport weboldalán. (https://pecsihacs.hu/kapcsolat/)

A stratégiában meghatározott további helyi felhívások 2018 harmadik negyedévében, illetve 2019-ben várhatóak.

 

 

 

 

 

Hirdetés