Megszorongatják az adócsalókat

Újabb nagyágyút vetettek be az adóelkerülés elleni küzdelemben, mégpedig az automatikus információcsere globális modelljét, mely szerint 2016. január 1-jétől a pénzügyi intézményeknek minden olyan ügyfél számláját jelenteniük kell, aki az egyezményhez csatlakozott országok valamelyikében adóügyi illetékességgel rendelkezik – hívja fel a figyelmet a Deloitte.

hirdetés

Az adótanácsadó cég ismerteti: a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) modelljének két eleme van: az illetékes hatóságok közötti együttműködést, valamint a jelentéstételi és ügyfélazonosítási kötelezettséget érintő modellegyezmény (CRS). Az együttműködésre vonatkozó multilaterális egyezményt 2014 októberében több mint 50 ország, köztük Magyarország is aláírta. Az uniós irányelv a tagállamok számára kötelezővé teszi az OECD modell alkalmazását.

Az egyezmény alapján az aláíró országok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) jelentéstételi kötelezettséghez hasonló tartalommal egymás adózóinak pénzügyi számlaadataira vonatkozóan adatot cserélnek egymással – ismerteti a közlemény szerint Veszprémi István, a Deloitte adó- és jogi tanácsadási részlegének partnere.

Ezzel párhuzamosan ugyanezzel az adattartalommal jelentéstételi kötelezettséget írnak elő a pénzügyi intézmények számára, amihez a szabályozás részletes, az új ügyfelekre vonatkozó ügyfél-azonosítási, illetve meglévő ügyfelekre alkalmazandó átvilágítási folyamatot határoz meg.

Az új szabályrendszer 2016. január 1-jén lép hatályba, ettől az időponttól kezdődően kell megkezdeni az új ügyfelek CRS szerinti azonosítását, és ekkortól indul a meglévő ügyfelek átvilágítási folyamata is. Az első jelentéstételi kötelezettséget 2016-re vonatkozóan kell majd teljesíteni.

Bár az OECD modellje a FATCA szabályozásra épül, jelentős eltérések vannak. Míg a FATCA adatszolgáltatás csak az amerikai adózókat, illetve az amerikai adóügyi illetőségű, tényleges tulajdonossal rendelkező passzív társaságokat érinti, addig a CRS alapján minden olyan ügyfél számláját jelenteni kell, aki az egyezményt aláíró országok valamelyikében adóalany. Jelenteni kell a passzív társaságok számláit is, ha tényleges tulajdonosuk valamelyik aláíró országban adóügyi illetőséggel rendelkezik.

Eltér a jelentés adattartalma is: a FATCA adatszolgáltatás során jelentendő adatokon kívül jelenteni kell például az adóügyi illetőség országát, illetve lakossági ügyfelek esetében a születési helyet és időt is. Az ügyfél-azonosítási folyamat és a meglévő ügyfelek átvilágítási folyamatának lépései is jelentősen eltérnek.

Veszprémi István szerint, mivel az eltérések jelentősek, a meglévő folyamatokat és rendszereket teljes körűen felül kell vizsgálni és a szükséges módosításokat, fejlesztéseket az év végéig el kell végezni.