Közgyűlés: Támasz és Tettye Forrásház

Huszonegy képviselő jelenlétében kezdte meg munkáját a pécsi önkormányzat közgyűlése, mivel a gazdasági és pénzügyi bizottság tagjai saját ülésükön vettek részt. Az eredetileg tervezett ötven napirendi pont közül az előterjesztők kérésére  kilenc témát elhalasztottak a következő ülésre.A közgyűlés elején zárt ülésen meghozott döntéseket Páva Zsolt polgármester ismertette. Mint kiderült, a közbeszerzési eljárások közül mindössze a mobil telekommunikációs szolgáltatások igénybevételére érkezett több érvényes pályázat, s a nyertes a Telenor társaság lett.

hirdetés

A frakciók ezt követően bejelentették, hogy megválasztották helyettes vezetőiket. A Fidesz-KDNP esetében Moór Eszter, Oszoli Dénes és Bognár László látja el a feladatot, az MSZP pedig Nyőgéri Lajost javasolta erre a tisztségre.

Az első vitát az érdekegyeztető fórum tárgyalócsoportjának kijelölése váltotta ki. Az ellenzék szerint minden, képviselettel bíró pártnak egy fővel  képviseltetnie kellene magát  a csoportban, de a többség ezt nem támogatta.

Frissítve (11:11)

Továbbra is személyi kérdésekkel foglalkozik a grémium. Az Egyeztető Bizottság tagjainak kijelölése során újra megismétlődött az előbbi felvetés, miszerint több helyet kellene az ellenzéknek adni. Hoppál Péter, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője reagálásában azonban a mandátumarányos elosztásra utalt, ami korábban is elfogadott volt. Az előterjesztést végül a testület 21 igennel elfogadta.

A Pécsi Nemzeti Színház igazgatói munkakörének ellátására kiírt pályázat elbírálására hivatott véleményezők közé a Fidesz Hoppál Pétert, az MSZP Meixner Andrást, az LMP Kóbor Józsefet javasolta. A képviselő-testület végül konszenzusos megállapodásra jutott, így a bírálók köre kiegészült Lengvárszky Attila (ÖPE) és Gyimesi Gábor (Jobbik) képviselőkkel.

Frissítve (12:41)

A Tettye Forrásházzal kapcsolatos előterjesztés következik. A határozati javaslat szerint egy új háromfős igazgatóságot neveznek ki a cég élére. Ennek tagja dr. Szabó Iván ügyvéd, valamint Sándor Zsolt, a társaság jelenlegi műszaki igazgatója lenne, elnöke pedig Winkler Tamás volt vezérigazgató.  Őt a Forrásház élén Sándor Zsolt váltja.

Vitát e tekintetben az a kérdés generált, hogy kit is tekinthetünk pécsinek?

Nagy Csaba alpolgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy a nevezettek munkájával sikerült a vízdíjak csökkentése, ami egy átlagos helyi háztartásban – éves szinten – 1o ezer forintos megtakarítást eredményezett, s ezért is fontos, hogy a jelenlegi vezetés tagjai folytassák a munkájukat.

A többség végül támogatta az előterjesztést.

Frissítve (13:02)

A Támasz Alapítvány munkája révén országos ismertségre és elismertségre tett szert. A korábbi városvezetők és Páva Zsolt is támogatta ezt a szervezetet a hajléktalanoknak nyújtott segítségben. Ezért tartja méltatlannak az alapítvány körül kialakult sajtóvisszhangot Nyőgéri Lajos.

Moór Eszter, a Népjóléti és Sport Bizottság elnöke felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy az alapítvány alapító okirata szerint jártak el a kuratórium tagjai: munkásságukat ennek értelmében végezték. A mostani váltást is a törvényi változások indokolják, az e tárgyban íródott névtelen levélnek mindehhez semmiféle köze nincs – szögezte le.

Csizi Péter alpolgármester hozzászólásában hangsúlyozta: a jelenlegi vezetés csak módosul, hiszen a lemondását benyújtó elnök továbbra is a kuratórium tagja maradt, a szakmaiságot Fonai László vezetésével biztosítani lehet.

Az MSZP-s Schmuck Roland a napirend elnapolását indítványozta, amit a jelenlévők elutasítottak. Kővári János (ÖPE) a múlt örökségeként említette a névtelen levélírás módszerét, amiről – szerinte – úgy látszik, nehéz leszokni. A vezetőváltásra vonatkozó döntést ügyészségi javaslatra, a törvényességi előírás betartása miatt teszik meg.

Komoly polémiát váltott ki az MSZP-s Nyőgéri Lajos hozzászólása a polgármesternek a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-nél betöltendő felügyelőbizottsági tagságával kapcsolatban. Páva Zsolt az ezzel járó tiszteletdíjat nem veszi fel, hanem azt jótékonysági célra ajánlja.

Frissítve (15:25)

Az ebédszünet után folytatódott a közgyűlés az önkormányzat hivatalainak, gazdasági társaságainak és intézményeinek átszervezéséről. Gyimesi Gábor, a Jobbik képviselője az Elszámolóház létrehozását, működését firtatta. Meixner András (MSZP) a tervezett referatúra-rendszer belső szervezeti felépítését kifogásolta, mondván, kevés információval rendelkeznek róla. Keresztes Lóránt a napirendről való levételét javasolta.

A város első embere válaszolt a felvetésekre: az előkészítés során úgy ítélték meg, hogy ebben a tárgyban nem szükséges az egyeztetés, mert a fokozott kontrollra bizonyítottan szükség van. A referatúra-rendszer a bizottsági struktúrához idomul, és annak munkáját segíti. Úgy vélte, az elnapolás nem időszerű: a városüzemelési feladatok jelentős része pedig – az ésszerűség diktálta módon – a Biokom Kft. hatáskörébe kerül.

Frissítve (16:01)

Felgyorsult a képviselők munkája, a támogatási keretek felhasználásának módosításait tartalmazó előterjesztéseket hozzászólás és módosítás nélkül elfogadták a városatyák.

A városháza tovább szűkíti bizottsági rendszerét, aminek következtében négy albizottság (a közbiztonsági és bűnmegelőzési, az energetikai, a költségvetési és a lakásgazdálkodási) szűnik meg a mostani döntés értelmében. A Jobbik képviselői a bűnmegelőzési helyzet javítására irányuló elképzelések iránt érdeklődtek.

Válaszként Kővári János elmondta: az albizottságok ugyan megszűnnek, de feladataik nem merülnek feledésbe. Különböző grémiumok feladatai közé tagozódnak be, s kapnak a jövőben is komoly figyelmet.

Frissítve (16:04)

Elfogadta a közgyűlés a taxi-drosztok számának megállapítása címet viselő előterjesztést. Mint arról hírportálunk kedden már beszámolt, tíz új taxi róhatja majd hamarosan a város útjait. A bővítést a szakma is elfogadta.

Frissítve (16:11)

A rendkívüli közgyűlés Páva Zsolt zárszavával befejezte munkáját. Legközelebb november 18-án folytatja munkáját a testület .