Miénk a város: új közösségi ház

A „Miénk a város” címmel, két évvel ezelőtt elindított vetélkedősorozaton tucatnyi városrész vett részt civilek által toborzott csapatokkal. Az eredményhirdetés után összesen hatvanmillió forintot nyertek három városrész civil szervezetei. Most a második helyen befutó budai városrésziek által tervezett fejlesztéseket mutatjuk be.

hirdetés

A „Miénk a város” játék lényege, hogy az a városrészi csapat nyer, amelyik az adott terület kultúráját, történetét a legmagasabb szinten tudja bemutatni. A Pécsi Ifjúsági Központ szervezésében egy éven át folyt küzdelemben – ahogy arról korábban beszámoltunk – az üszögiek győztek, másodikak lettek a budai városrésziek, míg harmadikok a kertvárosiak.

Utóbbiak, mint megírtuk, közel tízmillió forint értékben a Tolsztoj utcai közösségi ház felújítását valósítják meg, az üszögiek pedig a Kastély utca közelében lévő két buszmegállót, a buszmegállóhoz vezető járdát, a közösségi házat, s az előtte lévő játszóteret teszik rendbe. Emellett ők is a közösségi ház konyhájába vásárolnak különféle felszereléseket, a házat pedig a legkülönfélébb műszaki eszközökkel „vértezik fel”.

A második helyezett budai városrésziek húszmilliós díjának felhasználásáról éppen egy minap közgyűlés elő kerülő anyagban térnek ki részletesen. E szerint a Szent Bertalan út 2-4. közötti szakaszon és a Középgyükési út 13-19. közötti szakaszon új vízelvezető rendszert létesítenének. Ugyanitt a közösségi célokat is szolgáló Szent Bertalan-kápolna ajtóinak cseréjét is megoldanák, hiszen a kétmillió forintos munkára mindeddig nem tudtak más forrást szerezni. A kápolnában a belső falak állapota sem kielégítő, ezért ezek újravakolását is el kell végezni, s az épület szigeteléséről is gondoskodni kell majd.

A pénzből jut még a Középgyükési út és Rengeteg utca útburkolatának javítására is, ahogy a Gyükési buszfordulóban egy szelektív hulladékgyűjtő edény beszerzésére is. A nem helybeliek könnyebb eligazodását szolgáló útbaigazító, a városrész történetét bemutató táblákat helyeznének el Gyükés területén, s a Szent Bertalan-kápolna előtt területen.

Mivel sok természetjáró is használja a városrészt, a Szent Bertalan utat a Hidegvölgyi úttal összekötő erdei ösvényt megtisztítanák, s szükség esetén kapaszkodó korlátot építenének, pihenőpadokat helyeznének ki a Szent Bertalan-kápolna közelében.

A legnagyobb falatot a Bártfa utcai iskola (képünkön) utcafronti homlokzatának javítása, nyílászáróik cseréje jelenti majd; mindez összesen több mint hárommillió forintba kerül. Egy teljesen új ház is épülne a pénzből, hiszen a tervek szerint a Rigóderdomb Egyesület szomszédságában közösségi funkciót ellátó házat építenének több mint nyolcmillió forint felhasználásával.