Migrációs kérdéseket is feszegetnek a konferencián

Large group of young people standing in the circle and showing ok with their hand gesture. They are isolated on the white background. View from below. [url=http://www.istockphoto.com/search/lightbox/9786738][img]http://img830.imageshack.us/img830/1561/groupsk.jpg[/img][/url]

A migráció évezredeivel és Európa neolit és vaskori keleti kapcsolataival is foglalkozik a pécsi Európé Kutatóközpont pénteken Szekszárdon rendezendő 7. konferenciája.

hirdetés

A Pécsi Tudományegyetem Ókortörténeti Tanszékén működő kutatóközpont tudományos tanácskozásának résztvevői a különböző régészeti korszakokban lezajlott vándorlások kutatásának lehetőségeit és értelmezését járják körül – írták a konferenciát ismertető tájékoztatóban.

Az előadások témái között szerepel egyebek mellett a jászok jogszokásainak kaukázusi párhuzamai, a ripa Pannonica – a római Limes magyarországi szakasza – kapcsán vizsgált migrációs jelenségek, a Kárpát-medence bronzkori hitvilágának sztyeppei elemei.

“A hozzánk közel eső, Balkánt átszelő zöldfolyosón, amelyen az utóbbi években a menekültek is érkeztek Európába, az első jelentős vándorlás Anatólia és a Közel-Kelet felől a neolitikum idején, a Kr. e. hetedik évezred utolsó harmadában kezdődött” – hívta fel a figyelmet Fekete Mária, a kutatóközpont tiszteletbeli elnöke.

Azok, akik kiszorultak a termékeny félhold területéről, megtalálták a folyosót a Kárpát-medencébe is a Morava-völgyön keresztül. Az út a mai Belgrádtól délre kettévált, és a Tisza vonalán, illetve a Zsil-völgyén át hatoltak be a medencébe – tette hozzá.

A konferencia foglalkozik a 2011-ben és 2012-ben végzett regölyi ásatás eredményeivel is, ahol egy vaskori sírhalmot tártak fel. A regölyi leletanyag olyannyira tarka képet mutat, hogy újra kellett gondolni eddigi tudásunkat a korai vaskor kezdetéről – jegyezte meg az történész.

Az ókori keleti birodalmak, az asszír és a méd birodalom, Urartu és Frígia háborúskodásai miatt bizonyos csoportok kivándoroltak, és a leletek tanúsága szerint egy kisebb csoport a Dél-Dunántúlra is érkezett. Az emlékek között nemcsak a keleti népcsoport, hanem a kárpát-medencei őslakosok kultúrája, a kimmerek és szkíták hagyatéka, valamint a Kaukázus vidékének sok eleme megtalálható.

A tanácskozáson Gyöngyösi Szilvia, Juhász Laura, Barkóczy Péter és Szabó Géza a regölyi bográcsok fémtani vizsgálatainak eredményeit, valamint a regölyi vasművesség sajátosságait ismertetik előadásukban.

A 2010-ben alakult kutatóközpont tagjai mások mellett a folyóvölgyek, a “zöld folyosók”, valamint a Földközi-tenger mint a népeket, a kultúrákat összekapcsoló térség lakóinak anyagi és szellemei kultúráját vizsgálják. Fekete Mária szerint Európé mitológiai története – amelyben a görög főisten, Zeusz bika képében elragadja, és Kréta szigetére viszi a föníciai királylányt – a neolitikum idején zajlott, Keletről Görögország felé tartó migráció jelképeként is értelmezhető.