Milliárdokat jelentenek a külföldi diákok

Egy kisvárosnyi külföldi hallgató látogatja a pécsi egyetem különböző karait, s ezek kilencven százaléka, több mint 1200 diák az orvosi karon, temérdek mennyiségű pénzért képezteti magát. Prof. dr. Németh Péter dékán szerint létszükséglet a határokon túlról érkezők jelenléte, hiszen nélkülük a magyarok képzési színvonala is elmaradna a mostanitól.

hirdetés

Fotó: Müller Andrea

Egy becslés alapján a kar vezetője azt mondja, hogy az egyetemre befizetett tandíjon felül évente körülbelül két és félmilliárd forintot jelentenek Pécs számára is az itt tanuló külföldiek, akik az orvosi hallgatói összlétszám felét adják jelenleg. Mint mondta, a teljes régióban jelentkező gazdasági előny az idegen állampolgárok képzése: itt fizetik a lakhatásukat, a közüzemi díjakat, itt vásárolnak ételt, ruhát, szolgáltatásokat, szórakozóhelyek megélhetését biztosítják.

E hallgatóknak nem ez az elsődleges hasznuk viszont Németh professzor szerint, hiszen a különösen drága orvosképzés pusztán állami normatívából a mai színvonalon fenntarthatatlan lenne; a minisztériumi forrás az üzemeltetési költségekre és a bérezésre sem lenne elegendő

A negyed évszázados pécsi angol és az idén hatéves német nyelvű orvosképzés szempontjából az is kulcsfontosságú a dékán szerint, ki, s merre viszi az egyetem jó hírnevét szerte a világban. Fontos szerepük van abban is, hogy elősegítik a kar nemzetközi kapcsolatainak fejlesztését. Utalt rá: jelenleg ötvenkét országból járnak ide, s ezek a hallgatók később, immáron az anyaországuk intézményeiben, vezető beosztásban fontos kapcsolatokat építhetnek ki a pécsi intézménnyel; erre pedig az elmúlt 25 évben bőven akadt példa.

Szerencsés az orvosi abból a szempontból is, hogy – szemben több más karral – itt folyamatosan három-négyszeres a túljelentkezés, s ez igaz a külföldi hallgatók esetén is. Fizikai korlátaik nem teszik lehetővé, hogy minden, arra alkalmas jelentkezőnek helyet biztosítsanak. Termeik, oktatási célra igénybe vett helyiségeik, műszaki eszközeik ugyan rendelkezésre állnak, ám szakmai hátterük, oktatói létszámuk jelenleg ennyit bír csak el. A dékán elmondta azonban: tárgyalásban vannak oslói és dublini magánegyetemekkel is, így a továbbiakban az ottani első- és másodéves hallgatók Pécsett folytathatják tanulmányaikat. A folyamatos rostálódás miatt ugyanis a mecsekaljai intézményben csak az első két évfolyamon száz százalékos a kihasználtság. Amennyiben az együttműködés sikeres lesz, pár éven belül akár kétezer külföldi is látogathatja majd a Szigeti úti ÁOK-t.

Németh Péter szerint – mivel növekedési pályán áll az orvosi – most lenne célszerű beruházni egy hallgatói szolgáltató központba. A törvényi keretek ettől az évtől lehetővé teszik a külföldiek rezidensképzését is. Ez további pozitív változásokat indíthat el, és nemcsak az orvoskaron. Tudvalevő ugyanis: a Pécsi Tudományegyetem is fejlődhet az ide járó külföldi orvosisokkal, hiszen a tőlük érkező bevételek bizonyos hányadát a nagy egyetem kapja meg; a pénzből pedig korszerűsíthet, karbantartási munkákat végezhet el, egyszóval emelheti a színvonalat más karokon is.

Bódis József, az egyetem új rektora szerint a kar már jelentős nyereséget tud termelni. Amennyiben a külföldiek a másod- harmadévben nem hagynák el az universitast, jelentősen nőhetne a bevételünk. „Ha az orvosi karon úgy látják szükségesnek, minden segítséget megadunk egy régóta áhított hallgatói szolgáltató központ kialakításához. Látom, hogy nem egyszerű dolog hallgatóhoz jutni, s mindent meg is kell tennünk megtartásukért. Hallgató nélkül nincs ugyanis egyetem” – mondta korábban a júliustól regnáló rektor.