Milyen is volt 1956 vidéken?

1956 előzményei és utóélete vidéki milliőkben címmel rendeznek a konferenciát november 21-22-én az MTA pécsi székházában, a Jurisics Miklós utcában.

hirdetés

Untitled 2

 

NOVEMBER 21. (HÉTFŐ)

11:00–11:10 Megnyitó

A konferenciát megnyitja: Ö. Kovács József, az MTA doktora, az MTA–
NEB Vidéktörténeti Témacsoportjának vezetője

PLENÁRIS ELŐADÁSOK

11:10–11:40 Horváth Gergely Krisztián, PhD, egyetemi docens, az MTA
BTK–NEB Vidéktörténeti Témacsoport főmunkatársa: A vidéktörténet
mint jelenkortörténet. Szempontok a kommunista diktatúra
működésének vizsgálatához

11:40–12:10 Bánkuti Gábor, PhD, egyetemi adjunktus, PTE BTK
Modernkori Történeti Tanszék: Az aula és a periféria. 1956 egyházi
recepciója

12:10–12:30 SZÜNET

12:30–12:50 Nagy Mihály Zoltán, PhD, történész-levéltáros, Posticum
Egyháztörténeti és Társadalomtudományi Intézet, Nagyvárad: Vallás,
identitás és állam összeütközése. Márton Áron 1956. és 1957. évi
bérmaútjának hatása és következményei

12:50–13:10 Oláh Sándor, társadalomkutató, Regionális és Antropológiai
Kutatások Központja, Csíkszereda: 1956-ra alapozott székelyföldi
vádkonstrukció 1961-ben

13:10–13:30 Vékás János, Újvidék–Budapest: Tito, 1956 és a vajdasági
magyarok

13:30–15:00 EBÉDSZÜNET

A PÁRTÁLLAM KORSZAKÁNAK ÉS 1956 TÖRTÉNETÉNEK OKTATÁSA

LEHETŐSÉGEK ÉS TAPASZTALATOK

(Kutatók és tanárok tapasztalatcseréje)

15:00–15:20 Vonyó József, PhD, c. egyetemi tanár, a PAB Város- és
Helytörténeti Bizottságának elnöke: A pártállam hatalmi gépezete – és a
vidéki társadalom mozgástere

15:20–15:40 Rozs András, ny. főlevéltáros (Pécs): Hasonlóságok és
eltérések – a forradalom városban (Pécsett) és falun. Történeti áttekintés
és speciális tanórák tapasztalatai

Az Árkádia módszertani portál bemutatkozása

15:40–15:50 Gőzsy Zoltán, PhD, egyetemi docens, PTE BTK
Újkortörténeti Tanszék: Árkádia – a történelem tanításának megújításáért.
Eredmények és tervek

15.50–16:10 Ö. Kovács József, az MTA doktora, egyetemi tanár, MTA BTK–
NEB Vidéktörténeti Témacsoport, tudományos tanácsadó: A paraszti
társadalom sorsfordulói 1945 után

16:10–16.40 Priskinné Rizner Erika, szakvezető tanár, Pécsi Tudományegyetem
Babits Mihály Gyakorló Gimnázium; Dévényi Anna, PhD,
egyetemi adjunktus, PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék: A téma
középiskolai feldolgozásának lehetőségei – óraterv-javaslatok

16:40–18:00 Beszélgetés, vita, tapasztalatcsere – a korszak tanításának
súlypontjai az új kerettantervek tükrében. Résztvevők: a szekció előadói
és a közönség. Moderátor: Bánkuti Gábor

NOVEMBER 22. (KEDD)

9:30–9:50 Jobst Ágnes, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltárának munkatársa: „…valamit tenni kellene a rendszer ellen.” A
kollektív ellenállás formái Vas megyében, 1949–1953

9:50–10:10 Czetz Balázs, levéltár-igazgató, MNL Fejér Megyei Levéltára:
Az MDP és az MSZMP káderpolitikája Fejér megyében, különös
tekintettel az 1956-os forradalmat követő időszakra

10:10–10:30 Galambos István, tudományos kutató, Nemzeti Emlékezet
Bizottsága: Szerencse fel! Szerencse le! Forradalom és forradalmárok
Várpalotán 1956

10:30–10:50 Szűts I. Gergely, történész-levéltáros, MNL Veszprém
Megyei Levéltára: Munkaerő- és munkafegyelmi problémák a Közép-
dunántúli Szénbányászati Trösztnél 1952–1954 között

10:50–11:10 Vita, hozzászólások
Moderátor: Nagy Mihály Zoltán

11:10–10:30 SZÜNET

11:30–11:50 Ritter György, történész–levéltáros, Magyar Nemzeti
Levéltár Országos Levéltára: Töréspont? 1956 mint társadalomtörténeti
fordulópont az észak-dunántúli németek emlékezetében

11:50–12:10 Sántha István, PhD, szociálantropológus, MTA BTK Néprajztudományi
Intézet: Láthatatlan helyek, megfoghatatlan történelem. A
hajdani ‘orosz reptér’ szerepe a Dél-Vértes térségében

12:10–12:30 Baranyai Balázs, doktorandusz, PTE BTK Történettudományi
Intézet Interdiszciplináris Doktori Iskola: Miliő és szubjektum. Kövér Fidél
premontrei tanár Maglócán

12:30–12:50 Vita, hozzászólások
Moderátor: Czetz Balázs

12:50–13:55 EBÉDSZÜNET

14:00–14:20 Kiss Réka, PhD, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke:
Református kegyességi mozgalmak az ötvenes években

14:20–14:40 Cseh Dániel, doktorandusz, Debreceni Egyetem: Kontinuitás
vagy cezúra? 1956 és recepciója Jászberényben

14:40–15:00 Müller Gabriella, tudományos kutató, Nemzeti Emlékezet
Bizottsága: Ismerősöm ismerősei. Az ellenállás önszerveződése és egy
per vidéki mellékszálai

15:00–15:10 – SZÜNET

15:10–15:30 Rigó Róbert, PhD, történész, Pallasz Athéné Egyetem,
Kecskemét: Egy következetes ember – forradalmi időkben. Tóth László
politikai és közéleti szerepvállalásai

15:30–15:50 Tóth Judit, PhD, főlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár
Országos Levéltára: Kulákellenes propaganda a Pest Megyei Népújság
hasábjain

15:50–16:10 Hajagos Csaba, történész–muzeológus, Kecskeméti Katona
József Múzeum, Nemzeti Emlékezet Bizottsága: „A felrúgott tejes
kancsó.”Az 1956-hoz vezető út vidéken: begyűjtés, beszolgáltatás,
megtorlás a Kiskunfélegyházi járásban

16:10–16:30 Vita, a konferencia zárása
Moderátor: Horváth Gergely Krisztián