Minden fontos információ a pótfelvételiről

A pótfelvételi eljárás során 2012. augusztus 10-ig jelentkezhetnek mindazok, akik az általános felvételi eljárásban egyetlen megjelölt képzésre sem kerültek be, vagy egyáltalán nem is adtak be jelentkezést. A pótfelvételiben már csak egyetlen szak megjelölésére van lehetőség, a meghirdetett képzések kizárólag önköltséges formában indulnak.

hirdetés

A jelentkezéskor érdemes figyelembe venni, hogy azokon az önköltséges képzéseken, amelyeket már az általános felvételi eljárásban is meghirdettek, a pótfelvételi ponthatár nem lehet alacsonyabb a 2012. július 24-én meghatározottnál. Ha a képzés az általános felvételi eljárásban nem indult önköltséges finanszírozási formában, a pótfelvételi ponthatár akkor sem lehet alacsonyabb a jogszabályi minimumnál, vagyis alap- és egységes, osztatlan képzések esetén 240 pontnál, felsőfokú szakképzések esetén pedig 140 pontnál.

E-(pót)felvételi

Az elektronikus jelentkezés előnye, hogy nem engedi meg a hiányos kitöltést, ami az eljárás rövidsége miatt különösen fontos, hiszen a pótfelvételiben nincs mód a hiánypótlásra. Emellett pedig elektronikusan könnyen és gyorsan csatolhatók a jelentkezés elbírálásához szükséges dokumentummásolatok is. A jelentkezési határidő augusztus 10. eddig szerkeszthetők, módosíthatók az e-felvételi űrlapok.

A pótfelvételiben nincs lehetőség a dokumentumok későbbi csatolására, így amit a jelentkező nem nyújt be augusztus 10-ig, az a pontszámításkor nem vehető figyelembe.

Az e-jelentkezőknek a véglegesítés után legkésőbb augusztus 13-ig hitelesíteniük kell jelentkezésüket az Ügyfélkapun keresztül, vagy a hitelesítő adatlapot kinyomtatva és aláírva el kell küldeniük az Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220 címre.

A pótfelvételi eljárási díjat (5000 Ft) augusztus 10-ig kell befizetniük a jelentkezőknek.

E-felvételi esetében utalhatják folyószámláról, vagy fizethetik bankkártyával is. Utalás esetén a közlemény
rovatban meg kell adni a kapott 12 jegyű felvételi azonosító számot.

Azoknak, akik nem az elektronikus út mellett döntenek, a kitöltött felsőoktatási pótfelvételi jelentkezési lapot kell beküldeniük az Oktatási Hivatal 1443 Budapest, Pf. 220 postacímre.
A pótfelvételihez külön jelentkezési lap készült, korábbi eljárások jelentkezési lapjai nem használhatók!

A pótfelvételi jelentkezési lap térítésmentesen beszerezhető az Educatio Társadalmi Szolgáltató
Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálatán (1122 Budapest, Maros utca 19-21.), az Oktatási Hivatal
Ügyfélszolgálatán (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.), valamint a képzés(eke)t meghirdető
felsőoktatási intézményeknél. A jelentkezési lapot benyújtók az eljárási díjat az arról leválasztott
csekken, vagy banki átutalással fizethetik be. Utóbbi esetben a közlemény rovatban szerepelnie kell a 12 jegyű felvételi azonosító számnak.

Amennyiben a felsőoktatási intézmények alkalmassági, gyakorlati vizsgát vagy – elsősorban mesterképzésekben – felvételi vizsgát írnak elő, azt a meghirdetett képzés mellett jelzik, és közlik annak időpontját is. Az idő rövidsége miatt a vizsgára külön behívó levelet nem küldenek!
A ponthatárokat előreláthatólag 2012. augusztus 29-én hirdetik ki, ekkor dől el, ki került be
az általa megjelölt képzésre. A felvettek a felvételi határozatot és a beiratkozással kapcsolatos
tudnivalókat a felsőoktatási intézményektől kapják meg.

A választható képzések listája és a részletes tudnivalók elérhetők a www.felvi.hu-n.