Munkába lendülhetnek a civilek

Bár a rendelkezésre álló idő nem volt soknak mondható, így is több mint nyolcvan igény érkezett be a civilek számára meghirdetett városi pályázaton. Összesen 15 millió forint talált gazdára. A pénzből többek között játszóterek szépülnek meg.

hirdetés

Ötvenezer és háromszázezer forint közötti, vissza nem térítendő támogatást kaphattak azon civil szervezetek, amelyek nyolc kategóriában adtak be pályázatot a városhoz június elsejéig. Az önkormányzat Légy Pécs jövője – (LéPJ) címet viselő civil pályázatán az élhető és fenntartható városi környezet kialakításához kívántak segítséget nyújtani.

Mint azt Kővári János természeti és emberi erőforrás bizottsági elnök a pályázati eredményhirdetés után rendezett sajtótájékoztatón elmondta, olyan programokat támogatott a civilekből álló kuratórium, amelyek alkalmasak közösségek építésére, s középpontba állítják a zöldet, a környezettudatosságot.

Összesen 86 pályázat érkezett alapítványoktól, oktatási, s más intézményektől, hetven esetben hirdettek győztest, s 15 millió forintot osztottak szét, miközben összesen 24 millió forintos igény keletkezett. A pénzbeli különbséget azzal hidalták át, hogy több pályázat esetében nem teljesítették a túlzott igényeket. Előfordult ugyanis, hogy a megcélzott feladathoz olyan eszközök megvásárlását is belekalkulálták a pályázók a költségekbe, amelyek nem feltétlenül voltak szükségesek terveik megvalósításához.

A pályázók nyolc kategóriában pályázhattak, így például játszóterek közösségi felújítására, elhanyagolt közterületek élhetőbbé tételére, vagy éppen iskolai, óvodai, intézményi környezet fásítására, zöldítésére kérhettek támogatást.

Mint azt a sajtótájékoztatón a civil kuratórium tagjai elmondták, a legtöbb pályázat a kertek, udvarok, terek növényesítésére és a játszóterek felújítására érkezett be. Jelentős számban tartottak igényt a támogatásra az óvodák, iskolák, de alapítványok, civil szervezetek is szép számmal jelentkeztek.

A várható beruházások között remélhetőleg kilenc régi pécsi játszótér újulhat meg, több óvodában a mai betonburkolatok helyére növényzet kerülhet, megépülhet egy kutyafuttató. Emellett a pályázati keret terhére népszerűsíthetik az olvasást is, s egy szervezet programokon ismertetné meg a lakótelepi fiatalokat a különböző, velünk együtt élő állatfajokkal.

Bár az egyes pályázatokról részletek, s helyszínek még nem hangoztak el, a jövőben a kuratórium minden egyes megvalósult programról, beruházásról beszámol majd.