Nemzetközi elismerés a PTE professzorának

Hebling Jánost, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanárát, az MTA-PTE Nagyintenzitású Terahertzes Kutatócsoport vezetőjét – első magyar kutatóként – tiszteletbeli tagjává választotta az optikai és lézerfizikai kutatásokkal foglalkozó kutatók nagy presztízsű szervezete, az Amerikai Optikai Társaság (Optical Society of America, OSA).

hirdetés

Az OSA díjbizottságának indoklása szerint Hebling János a döntött impulzusfrontú pumpáláson alapuló nagy-térerősségű terahertzes (THz) impulzusforrások fejlesztésével érdemelte ki ezt a címet, és azzal, hogy az egyciklusú terahertzes impulzusok energiáját hét nagyságrenddel megnövelte.

Több mint egy évtizede Hebling professzor nevéhez fűződik a mindenkori legnagyobb energiájú terahertzes impulzus előállítása. Az eredményeket korábban német és amerikai kutatóhelyeken érte el, de a Pécsi Tudományegyetemen megvalósuló fejlesztések eredményeképpen a Szentágothai Kutatóközpont immár megfelelő körülményeket tud biztosítani a világszínvonalú kutatások magyarországi elvégzéséhez.

A mobiltelefonok által használtnál ezerszer nagyobb frekvenciájú sugárzás fontos szerepet játszik a szegedi szuperlézer (ELI-ALPS) programjaiban: az extrém rövid impulzusok keltésénél várhatóan alkalmaznak majd nagy térerejű terahertzes sugárzást, és az onkoterápia egy területén, a hadron terápiához is terahertzes impulzusokkal lehet megfelelő energiájú protonokat előállítani, amelyek pontosabb daganatkezelést tesznek lehetővé.

Dr. Hebling János, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézet igazgatója 2011-ben elnyerte az MTA Fizikai Tudományok Osztálya Fizikai Fődíját. Fő kutatási területe a nagy energiájú THz-es impulzusok előállítása, és ezek nemlineáris optikai és spektroszkópiai alkalmazása.