Nőhet a tanári pálya presztízse

Pécsett nincs gond

2013. április 26-án, pénteken Dr. Kaposi József, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója, Prof. Dr. Fischer Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja és Dr. Erostyák János, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának dékánhelyettese együttműködési megállapodást írtak alá. Az OFI és a PTE két karának együttműködése keretében 2013. május 6-7-án országos konferenciát tartanak Pécsett, melynek központi témája a tanárképzés és a tanári életpálya megújulása lesz.

hirdetés

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara és Természettudományi Kara, valamint az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által közösen szervezett országos konferencián előadások hangzanak majd el a pedagógusképzési rendszer és a pedagógusminősítési eljárások megújításáról, a szaktanácsadás szerepéről, a pedagógiai szolgáltató rendszer átalakulásáról és a felsőoktatás szerepéről a pedagógusképzésben és -továbbképzésben.

A konferencia vendégei, sőt előadói között is szerepelnek a szaktárca képviselői is, és az előzetes regisztráció alapján szinte valamennyi pedagógusképzésben érintett magyarországi egyetem és főiskola vezetői szinten képviselteti magát a rendezvényen. A tanárképzés szakmai szereplőinek és a döntéshozóknak együttes jelenléte garantálja azt, hogy ezzel a konferenciával is hozzájárulunk az egységes és magas színvonalú, az európai trendekhez is igazodó tanárképzés kialakításához és bevezetéséhez Magyarországon – emelte ki Dr. Kaposi József.

Az idei év általános felvételi eljárásának jelentkezési adatai alapján Dr. Erostyák János, a Természettudományi Kar dékánhelyettese fontosnak tartotta elmondani, hogy az eddigi évek felvételi adatainak drasztikusan csökkenő tendenciája a tanárképzés terén végre megfordulni látszik: az osztatlan tanárképzésre jelentkezettek száma jelentősen meghaladja a bologna-rendszerű, kétciklusú képzésben résztvevő hallgatókét, legalábbis a természettudományi területen. Felhívta a figyelmet a vidéki képzőhelyek fontosságára: tapasztalati tény, hogy a vidéki egyetemeken, főiskolákon végzett tanárok nagyobb számban és szívesebben tanítanak vidéken, akár hátrányos helyzetű térségekben, vagy kistelepüléseken is.

Dr. Fischer Ferenc professzor, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja beszélt arról, hogy a PTE egyes karai jelentős tanárképzési tapasztalattal rendelkeznek és komoly szakmai potenciált tudnak felvonultatni a tanárképzés terén.

Kiemelte, hogy közismereti tanárképzésben résztvevő karok nagy reményeket fűznek a kétszakos tanárképzés új rendszeréhez, hiszen a kormányzat a tanárképzésre jelentkezettek számára egyrészt állami támogatott férőhelyeket biztosít, másrészt a Klebelsberg tanulmányi ösztöndíj bevezetésével a tanulmányok idejére anyagi támogatást, a diploma megszerzése után pedig egy adott tankerületben biztos elhelyezkedési lehetőséget garantál a jövő tanárainak. Fischer Ferenc két további, a tanárképzéshez kapcsolódó szakmai konferenciára hívta fel a figyelmet, melyeket a BTK Neveléstudományi Intézetének szaktanszékei rendeznek 2013. május 8. és 11. között.