Önkormányzati cégek: ütésváltás az MSZP és a Fidesz között

Az önkormányzati cégekkel kapcsolatban adott ki közleményt az MSZP Pécs Városi Szervezete pénteken. Kisvártatva a felvetésekre a Fidesz-KDNP városi frakcióvezetője, dr. Hoppál Péter reagált. Alábbiakban a két közleményt olvashatják.

hirdetés

Az MSZP Pécs Városi Szervezetének közleménye:

“MIT TITKOLNAK AZ ÖNKORMÁNYZATI CÉGEKNÉL?

Egyre, másra derülnek ki Pécsett a fideszes városvezetés és haveri körének tanácsadói szerződései, folyamatosan tapasztalhatják a pécsiek, hogy nem csak ők nyernek Páva Zsolt polgármesterkedésével. Az MSZP önkormányzati képviselői hetek óta küzdenek az amúgy közérdekű adatnak minősülő, az önkormányzatnál és cégeinél meglévő gyanús szerződések felderítése érdekében. Ugyanígy tesz az a néhány szakember, akiket az önkormányzati cégekbe, mint felügyelőbizottsági tagokat delegáltunk.

Felháborító és elgondolkodtató az a gyakorlat, amelyet a városi cégek és azok Budapestről importált vezetői alkalmaznak. Önkormányzati képviselőnk közel egy hónapja kérte, hogy betekinthessen a Pécsi Sport Non-profit Zrt. szerződéseibe, pályázataiba, mert úgy értesültünk, hogy a cég önkormányzati felhatalmazás nélkül nyújtott be 11,5 milliárd Ft összegű pályázatot, illetve, hogy több fideszes haver is tanácsaival segíti a céget. A havonta közel 1 millió forintos juttatásban részesülő vezérigazgató a mai napig nem tudott sort keríteni arra, hogy betekintést nyújtson a képviselőnek.

A Pécs Holding Zrt. Felügyelő Bizottságába delegált szakértőnk jelezte, hogy közel egy hónapja kérte ki azokat az iratokat, amelyek a Pécsi Temetkezési Kft.-nél zajló pénzelvonással, a pécsieknek a saját temetésükre félretett pénzének a lenyúlásával kapcsolatosak. Kérte azt is, hogy a Holding adja ki megbízási szerződéseit, mert a hírek szerint itt is jelentős a fideszes haveroknak kifizetett pénzösszeg. Kérte még, hogy a Holding mutassa meg kinek, mennyi jutalmat fizetett ki az elmúlt években. A Felügyelő Bizottság döntött is, hogy ezeket az adatokat a vezérigazgató bocsássa rendelkezésre, majd a napokban ezt a döntését visszavonta. Vajon miért?

A Holding vezetése a kérdésre a következőket válaszolta:

– Egy felügyelő bizottsági tag ne „matasson” a cég ügyeiben és a szakértő igénye az adatok megismerésére amúgy is jogszerűtlen.

– A Felügyelő Bizottság ne „akadályozza a cég működését”, amúgy a temetővel kapcsolatban belső és ügyészségi vizsgálat van folyamatban.

Elképesztő az arrogancia, amely a két vezérigazgatót jellemzi, bár magatartásuk érthető, amennyiben szorult helyzetükben időt szeretnének nyerni egy alapos takarításra. Nem tudjuk, mit titkolnak ennyire a cégek vezetői, de valószínűleg nyomós okuk lehet rá, hogy a pécsiek ne ismerhessék meg a szerződéseket. Gratulálunk Páva Zsoltnak, hogy sikerült két olyan budapesti cégvezetőt találnia, akik irritálóan magas fizetésükért cserébe ennyire semmibe veszik a pécsiek érdekeit és a törvényeket.

Szeretnénk azonban felhívni a figyelmüket néhány jogszabályra:

Gazdasági társaságokról szóló törvény:

34. § (3) bekezdés: a felügyelőbizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai (részvényesei), illetve munkáltatója nem utasíthatja.

35. § (2) bekezdés: a felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet a társasági szerződésben meghatározott módon és határidőn belül kell teljesíteni. A felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait – ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.

Közérdekű adatokról szóló törvény:

19. § (1) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy (a továbbiakban együtt: szerv) a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és – személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.

20. § (1) A közérdekű adat megismerése iránt bárki – szóban, írásban vagy elektronikus úton – igényt nyújthat be.

(2) A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő szerv az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.

BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV
Visszaélés közérdekű adattal

177/B. § (1) Aki a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi rendelkezések megszegésével
a) tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget,
b) közérdekű adatot hozzáférhetetlenné tesz vagy meghamisít,
c) hamis vagy hamisított közérdekű adatot hozzáférhetővé vagy közzé tesz,
vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A fenti jogszabályok figyelembevételével nyomatékosan felszólítjuk Vári Attila és Barna Béla vezérigazgató urakat, hogy tegyenek eleget a jogszabályokban megfogalmazott kötelezettségüknek legkésőbb 2011. november 21. hétfő 15 óráig. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy nem lesz más választásunk, megindítjuk a megfelelő jogi eljárásokat.

Pécs, 2011. november 18.
MSZP Pécs Városi Szervezete”

A Fidesz-KDNP reagálása az MSZP közleményére

“Az MSZP tovább folytatja a rombolást

Jól tudjuk, hogy az MSZP politikusainak nem erőssége az igazmondás. Ez most is bebizonyosodott, amikor törvénytelenséggel vádolják a városvezetést, illetve az önkormányzati cégek vezetőit, valamint azokat a szakértőket, akik tisztességes, komoly és tételesen ellenőrizhető munkát végeznek Pécs érdekében.

Az MSZP politikusai láthatóan kétségbeesett küzdelmet folytatnak azért, hogy elhitessék a pécsiekkel, a jelenlegi városvezetés is olyan, mint ők! Ez azonban kudarcra ítélt próbálkozás, tudják ezt ők is.

Sajnáljuk, hogy a cégekben betöltött Felügyelőbizottsági tagságaikat, képviselői pozícióikat nem érdemi munkára használják fel, hanem arra, hogy üzleti titkokat szivárogtassanak ki, hogy szándékosan rontsák Pécs és cégei tárgyalási pozíciót, hogy tudatosan akadályozzák a napi működést, üzletmenetet és gazdálkodást, valamint, hogy hátráltassák a cégvezetők munkáját.

Az MSZP politikusai továbbra sem Pécs és a pécsiek oldalán állnak, nem hajlandóak a városért dolgozni, hanem a saját maguk politikai és anyagi érdekeit tartják szem előtt.

Felszólítjuk a szocialista képviselőket, hogy hagyják abba a szándékos károkozást és végre fogadják el, hogy Pécs megváltozott, a pécsiek pedig nemet mondtak arra az elképesztő városrombolásra, amelyet 12 éven keresztül végeztek, 38 milliárd forintos adósságot hagyva maguk mögött!

Dr. Hoppál Péter
frakcióvezető, Fidesz-KDNP
Pécs, 2011-11-18”