Pályázat a mecseki láthatatlanokról

A mecseki láthatatlanok nyomában címmel irodalmi és rajzpályázatot hirdet Pécs, Komló és Pécsvárad önkormányzata általános és középiskolások részére azzal a céllal, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc Pécs környéki utóvéd harca méltó helyre kerüljön a mai nemzedékek emlékezetében.

hirdetés

1956. november 4-én a szovjet csapatok pécsi bevonulása után diákok, munkásfiatalok – mintegy 300 fő szivárgott föl a Mecsekre, ahol szabadcsapatokká szerveződtek azzal a céllal, hogy folytatják a harcot a hazáért és a szabadságért.
12 napig tartották magukat, eközben megpróbáltak fegyvert, lőszert szerezni, megtámadták a pécsváradi rendőrőrsöt, itt egyik vezetőjük, Málics Ottó halálos sebesülést szenvedett.

Az ellenség elől rejtve maradtak, a fogságba esést elkerülték. November 16-án határozták el, hogy a csapatot feloszlatják a reménytelen politikai helyzet miatt. Egy részük a jugoszláv határon át emigrált, az itthon maradottakra üldözés, esetenként börtön várt.

Bővebben a www.mecsekilathatatlanok.hu oldalon.

Az irodalmi pályázatra verssel és elbeszéléssel egyaránt lehet nevezni.

A pályamű terjedelme nem haladhatja meg az öt oldalt. A témának kapcsolódnia kell a korabeli mecseki eseményekhez vagy azok utóéletéhez a szűkebb vagy tágabb közösségben.

A rajzpályázaton a témához kapcsolódó műveket A/3 vagy A/4 méretben kérjük, bármilyen technikával lehet indulni.

A pályaművek értékelése korosztályonként történik.

Általános iskolások: 1-2. (csak rajz)
3-4. (csak rajz)

Általános iskolások: 5-6. (rajz és irodalom)
7-8. (rajz és irodalom)

Középiskolások: 9-10. (rajz és irodalom)
11-13. (rajz és irodalom)

A jeligével ellátott pályázat beadásának határideje: 2011. november 10. 16 óra.

Postai úton vagy személyesen kell leadni Pécs MJV Polgármesteri Hivatal, Pécs, Széchenyi tér 1. címre.

A díjkiosztó ünnepség november 16-án, szerdán lesz, mely nap az ellenállás végének szomorú évfordulója.