Pályázat lakóházra

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, nyilvános pályázati felhívással induló pályázatot hirdetett a Pécs, Báthory utca 6. szám alatti, 4617/7 hrsz-ú, 939 m2 alapterületű, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 10 lakásos társasház ingatlan lakásvisszapótlással történő értékesítésére, legalább 46.330.000- Ft értéken, mely pályázati kiírás Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének novemberi ülésén kiegészítésre került.

hirdetés

A lakások értékesítése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, elidegenítéséről és használatáról szóló 44/2012. (IX.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) 77. §-a alapján lakásvisszapótlással történhet, a lakások helyett az Önkormányzat részére legalább ugyanolyan forgalmi értékű lakást kell visszapótolni.

Az ajánlattételt az ajánlatkérő ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték összege: 5.000.000.-Ft melyet az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlatkérő OTP Bank Pécsi Igazgatóságánál vezetett 11731001-15478706 számú költségvetési elszámolási számlájára kell átutalni. Az ajánlati biztosíték, a nyertes ajánlattevő esetében a vételárba beszámításra, a többi pályázó részére visszautalásra kerül. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja ajánlatát, vagy a szerződés megkötése az érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, úgy a biztosítékot elveszíti.

A pályázónak részletes kiírás és dokumentáció áll a rendelkezésére, amely az OTP Bank Pécsi Igazgatóságánál vezetett 11731001-15478706 számú költségvetési elszámolási számlájára fizetendő 25.000.-Ft + 27 % ÁFA összegért a Polgármesteri Hivatal Lakásgazdálkodási Csoportjánál (7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. földszint 1.) átvehető 2016. november 28. napjának 17.00 órájáig.
Információ a 72/534-040-es telefonon kérhető.

A pályázatot lezáró döntést a Közgyűlés hozza meg.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat benyújtásának helye és határideje: 7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. földszint 1., 2016.12.01. 16.00 óra
A pályázatok elbírálásának határideje: 2016.12.08.