Pályázni lehet az üres bérlakásokra

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Népjóléti és Sport Bizottsága üresen álló és műszakilag felújításra szoruló bérlakások pályázat útján történő hasznosítására hirdet pályázatot.

hirdetés

A bérbeszámítással történő felújítására pályázatot nyújthatnak be azon érvényes bérbevételi kérelemmel rendelkezők, akik:

  • igazolják, hogy rendelkeznek 700.000,- Ft önerővel és saját költségükön és felelősségükre vállalják az előírt átalakítási, felújítási munkák elvégzését.

A Bizottság az alábbi szempontrendszert figyelembe véve dönt a pályázatok elbírálásáról:

– Előnyben részesülnek a régebbi érvényes bérbevételi kérelemmel rendelkezők, a gyermekes családok, a gyermeküket egyedül nevelők, illetve azok, akik önkormányzati bérlakást tudnak visszaadni.

– Előnyben részesülnek az önkormányzattal vagy az önkormányzat intézményeivel munkaviszonyban állók.

– Előnyben részesül(nek) továbbá azon pályázó(k), aki(k) büntetlen előéletűek.

A pályázatok benyújthatók

2017. május 24- ig

a Városüzemeltetési Főosztály Lakásgazdálkodási Csoportjánál a

Pécs, Kossuth tér 3. fszt. 1. számú szobában ügyfélfogadási időben

(hétfő: 13-17 óráig, szerda 8-12, 13-17 óráig), ahol az ügyintéző a pályázatról bővebb tájékoztatást is nyújt.

A beérkezett pályázatokat a Népjóléti és Sport Bizottság bírálja el.

Az eredményesen pályázóval az Önkormányzat 1 éves határozott időre lakásbérleti szerződést köt, mely időtartam alatt a bérlő költségelvű lakbért fizet. Az elszámolható összeg a lakásban igazoltan elvégzett felújítási munkák bruttó költségének 50 %-a, de maximum 1 millió forint lehet. A felújítást követően az új bérleti szerződést a bérbeszámítás tartamára kell megkötni. A bérlő havonta 50% -összegű bérleti díjat fizet a bérbeszámítás időtartamára.