Páva Zsolt: Igyekeztek megmenteni a Pécs 2010-et

Mindössze tíz percnyi technikai szünet követte a véget érő rendes közgyűlést, aztán a képviselők újra elfoglalták helyüket a teremben, hogy a Nyőgéri Lajos, az MSZP városi elnöke kezdeményezésére elrendelt rendkívüli közgyűlésen megvitassák a Pécs 2010 női kosárlabdacsapatát működő kft., illetve a város közötti együttműködés aktuális kérdéseit. A bő egyórányi felszólalások után a képviselőtestület szavazott is: minden feltett kérdésben elutasította az előterjesztéseket.

hirdetés


A hozzászólások sorát maga az előterjesztő nyitotta: Nyőgéri Lajos felvezetőjében már első mondataiban kétségbe vonta a polgármester jogát arra, hogy közgyűlési felhatalmazás nélkül bejelenthette: az önkormányzat a kosárlabdacsapatot működtető kft.-nél feltárt és immár kilátástalannak tűnő anyagi problémák miatt megvonja támogatását a csapattól és helyette a PEAC gárdájával képzeli el a közreműködést.

A képviselő szerint e gondok régóta tudhatóak voltak, és ha valamikor, még a tavalyi bajnoki zárás után lehetett volna e lépés indokolható. Azóta ugyanis a kft.. tulajdonosi köre, menedzsmentje is megváltozott, ráadásul Iványi Dalma színre lépésével az ő információi szerint a társaság anyagi helyzete is rendeződni kezdett. Emellett dr. Páva Zsolt felelősségét is feszegette, mondván a korábban a Pécsi Női Kosárlabda Kft. FEB-tagjaként módja lett volna betekinteni a kft. dokumentumaiba, és felhívni az akkor még többségi tulajdonos önkormányzat figyelmét a problémákra.

Az ezt követően szót kérő Kővári János (ÖPE) egyrészt „hitet tett” a kosarashölgyek mellett, kiemelve, milyen sikereket, örömöket is köszönhet nekik a város. Nem titkolta ugyanakkor, hogy nem nagyon érti a szocialisták mai „védőbeszédét”, hiszen a nehézségek még éppen az ő idejükben váltak egyre súlyosabbá a csapatnál.

Mindezek után képviselőtársa előterjesztésének egyes pontjait eleve értelmetlennek, másokat jogosnak, ám időszerűtlennek nevezett. Előbbit a kft. pénzügyeinek újabb vizsgálatára létrehozni tervezett vizsgálóbizottság felállítására, utóbbit az önkormányzatnak, mint immár kisebbségi tulajdonosnak a kft.-ből való azonnali kilépésére értve.

Gyimesi Gábor (Jobbik) ugyancsak visszaemlékezéssel nyitott: amint mondta, máig jól emlékszik azokra az időkre, amikor Pécsett még élményszámba ment és jeles program volt kosármeccsre járni, és mindenki a fiataloknak is példát mutató „MiZót”, éltette. Mondandójába az előző és a jelenlegi politikai elitet egyaránt felelősnek nevezte a kialakult helyzetért, miközben valamiért felemlegette a Pécsi Sport Nonprofit Zrt.-t is, amelyet szerinte hiba volt a mai formájában létrehozni.

Dr. Páva Zsolt az elhangzottak után együttesen igyekezett megválaszolni a felvetésekre, egyben az elhangzott „vádakra” is. Méltatlan helyzetet említett első mondatában, amelybe a csapat került, és amelyet sem a mai játékosai, sem elődeik nem érdemelnének, hiszen emberi és sportolói nagyságukat ahogy korábban, az egyre nehezedő gazdasági helyzetben is mindig megmutatták. A probléma gyökereinek megértéséhez korábbra pillantott vissza: mint mondta, bár akkor talán jó lépésnek tűnt, a mai problémák igazi okozója, a leginkább elhibázott lépés az volt, amikor 2008 novemberében magánszemélyek kerülhettek többségi tulajdonba a klubnál – márpedig akkortájt a szocialisták kormányozták a várost.

Ő amint megtehette, azaz épp egy esztendeje közbelépett, ám mert az akkori többségi tulajdonosi kör felajánlotta tulajdonrészét Iványi Damának, a klub máig köztiszteletnek és szeretetnek örvendő egykori kosarasának, ő ezt elfogadta. Abban bízott ugyanis, hogy vele sikerül a negatív folyamatokat megállítani, új útra lépni.

Ő sajnálja a legjobban, hogy mára kiderült, az elmúlt egy évben sem történt előrelépés, és nem Iványi Dalma hibájából, hanem elsősorban a város, a régió nehéz gazdasági helyzete miatt. Ám a város ezzel együtt is a legeslegutolsó pillanatig igyekezett mindent megtenni a klub megmentése érdekében, többek között még egy jó hónapja is újabb tízmillió forint közpénzzel mentette meg a Pécs201-et a szövetség kilátásba helyezett szankcióitól, a pontlevonástól.

Mára azonban egyértelműen világossá vált, hogy a helyzet tovább tarthatatlana városnak sem oka, sem joga nincs újabb százmilliókat önteni a feneketlennek tűnő zsákba. Ha a cél a város kosárlabdasportjának megmentése, márpedig annak kell lennie, a megoldás csak egy új, tiszta lappal induló és építkező együttes városi támogatása lehet.

Ez pedig az egyetemmel történő megállapodás értemében a PEAC lehet. Azt még nem tudni, hogy az NB I. B-csoportjának negyedik helyén végző gárda (például azért, mert az előtte végzők nem kívánnak élni e jogukkal) feljebb léphet-e a legmagasabb osztályba. Ha mégsem, egy esztendőre újabb lehetőség lehet számukra a bekapcsolódás az ugyancsak magasan jegyzett délszláv Adriatic-ligába is.

Miután még Sztojkovics Éva, a csapat egykori válogatott sztárja is felsorolta játékos- és képviselőkénti érveit a csapat mellett, illetve a szocialista felvetések ellenében, dr. Páva Zsolt szavazásra szólította föl a jelenlévőket.

A képviselők három részletben voksolhattak az előterjesztésekről – előbb arról, hogy az önkormányzat tartsa-e fenn változatlanul kapcsolatait a kosarasokkal, illetve lépjen-e ki azonnal a kft.-ből, majd arról, hogy hozzanak-e létre egy újabb vizsgálóbizottságot a helyzet feltárására – és minden kérdésben többségi szavazással (2-15, 2-16, illetve 5-16 igen-nem arányban) elvetették az előterjesztésben foglaltakat.

Sz. Zs.