Pécs Építési Szabályzat: itt az ideje a véleményezésnek

Felhívás:

hirdetés

Értesítjük az érdekképviseleti és társadalmi szervezeteket, hogy amennyiben a Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 2011. évi 2. számú módosítási eljárása kapcsán az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 9.§ (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogukkal élni kívánnak, úgy azt – az érintettség igazolása mellett – 2011. november 14-ig a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Kommunális Referatúráján (7621 Pécs, Széchenyi tér 1., II. em. 124.) személyesen vagy írásban jelezni szíveskedjenek.

Forrás: Városháza