Pécsi NAV: Bizonytalan adójogi helyzet – bizonytalan adózók

A bizonytalan adójogi helyzet – mint új jogintézmény – bejelentése, lehetőséget teremt a jogkövetkezmények alóli mentesülésre abban az estben, ha a bevallásában feltüntetett fizetendő illetve visszaigényelhető adó összege téves jogértelmezésből eredően hibás.

hirdetés

A bizonytalan adójogi helyzet bejelentése nem irányulhat az általános forgalmi adóra, innovációs járulékra, szokásos piaci ár megállapításra, adókedvezmények igénybevételének megítélésére.

A bizonytalan adójogi helyzet bejelentésére csak az adott adónemre vonatkozó bevallásban, a bevallás benyújtására előírt határidőben kerülhet sor, önellenőrzés keretében sem pótolható.

A bevalláson történő jelölés azonban nem elegendő, a bejelentést megfelelő módon alá is kell támasztani. Az adózónak jegyzőkönyvet kell készítenie, amelyben rögzíti a tényállást, jogszabályi rendelkezést, annak értelmezését. E jegyzőkönyv azonban kizárólag akkor érvényes, ha azt ügyvéd, adótanácsadó, okleveles adószakértő szabályosan ellenjegyzi. A jegyzőkönyvet a bevallás benyújtásától számított 3 napos határidőn belül kell az adóhivatalhoz benyújtani.

A bejelentés díjköteles! melynek összege a bejelentéssel érintett fizetendő vagy visszaigényelhető adó abszolút értékének – vagyis az adott adónemben fizetendő vagy visszaigényelhető teljes összeg – 0,5 százaléka, de legalább 100 e Ft legfeljebb 5 millió Ft. Ezt az összeget a bevallás benyújtásának napjáig lehet megfizetni, melynek elmulasztása igazolási kérelemmel nem menthető ki.

Az adóhatóság a bejelentés jogszerűségét utólagos ellenőrzés során vizsgálja, kötelező jelleggel.

A bejelentéshez fűződő jogkövetkezmények:

– ha a bejelentésre nem jogszerűen került sor, abban az esetben az adózó nem mentesül az ellenőrzés során feltárt adóhiány után fizetendő adóbírság és mulasztási bírság szankciók alól, a jegyzőkönyvet ellenjegyző felet az adóhatóság mulasztási bírsággal sújtja, melynek mértéke a bejelentés díjának 50 százaléka, de legalább 200 e Ft, és az ellenjegyző nevét, adóazonosító számát, hatósági nyilvántartási számát honlapján közzéteszi.

– ha a bejelentés jogszerű és az adóhivatal ellenőrzése során adókülönbözetet állapít meg, abban az esetben az adózó mentesül a szankciók (adóbírság, mulasztási bírság) alól, de a feltárt adókülönbözet és a késedelmi pótlék tekintetében fizetési kötelezettség terheli.

Forrás: Nemzeti Adó-és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága, Pécs