Pécsi szerző könyvét mutatják be Zágrábban

Bemutatják Zágrábban, a Horvát Történettudományi Intézet Aranytermében kedden Sokcsevits Dénes Horvátország történelme a 7. századtól napjainkig című könyvét. Sokcsevits Dénes a Pécsi Tudományegyetem horvát tanszékének tanára, a Szlavisztikai Intézet igazgatója.

hirdetés

A könyvbemutató a horvát intézet és a zágrábi magyar nagykövetség közös szervezése, így részt vesz a rendezvényen Jasna Turkalj igazgató, Iván Gábor magyar nagykövet és Jasen Mesic horvát kulturális miniszter is. Molnár Antal, az MTA Történettudományi Intézetének osztályvezetője, a ferences és jezsuita missziók történetének kutatója mutatja be Sokcsevits Dénes könyvét, amely a horvát történelmet összefoglaló első magyar nyelvű munka, és a szerző reménye szerint horvátul is megjelenik majd.

Sokcsevits Dénes a Pécsi Tudományegyetem horvát tanszékének tanára, a Szlavisztikai Intézet igazgatója. Bajai horvát születésű, a volt Jugoszláviában szerb-horvát nyelvszakon végzett az újvidéki egyetemen, majd Zágrábban történelem és régész szakon diplomázott. Mint az MTI-nek felidézte, tanulmányai alatt 1986-87-ben dolgozott a zágrábi ifjúsági rádiónak is, ahol akkor fordításában először hangzottak el horvát nyelven Pilinszky-versek.

Történettudományból doktorált 1999-ben A horvátok magyarságképe a dualizmus idején című munkával. Vendégtanár volt a Zágrábi Tudományegyetemen, ahol 1999 és 2009 között magyar történelmet tanított, majd az eszéki (Osijek) egyetemen a hungarológia szakon ugyancsak magyar történelmet oktatott.

Elmondta, hogy a horvát tudományos életben akkor figyeltek föl rá, amikor 2006-ban megjelent horvátul a Pavicic Kiadónál a Magyar szemmel a horvátok, horvát szemmel a magyarok című, az 1790 és 1918 közötti időszakot elemző kötete. A Jutarnji List című napilap 2006-os sikerlistáján az első 10 között szerepelt Sokcsevits Dénes könyve, és ez – mint fogalmazott – “jó belépő volt Horvátországban”.

A nevéhez fűződik a Bereményi Kiadó által 1994-ben megjelentetett, a szomszédos országok történelmét bemutató sorozat horvátokról szóló kötete, a Déli szomszédaink története, amely ma kötelező olvasmány az egyetemen.

Rendszeresen publikál magyar és horvát folyóiratokban, így többek között a Századok, a Tiszatáj, a Kritika, a zágrábi Kolo és a Republika című periodikákban vagy a Casopis za suvrjemenu povijest című kortárs történelmi folyóiratban. Több műfordítás kötete is megjelent: 1995-ben látott napvilágot Mirsad Sijaric bosnyák költő önálló kötete, és több mint 40 verset fordított le magyarra a II. világháború utáni horvát költészetből válogató antológiába.

Sokcsevits Dénes jelenleg a Matica Hrvatska megbízásából az 1790 és 1914 közötti időszakot átfogó magyar-horvát-osztrák történelemről ír, és tervezi a horvát kultúrtörténet megírását is.