Pécsiek a kiemelkedő kutatók között

Kimagasló kutatói teljesítményeket díjaztak a magyar tudomány ünnepének (MTÜ) hétfői nyitórendezvényén az Magyar Tudományos Akadémia (MTA) székházában: heten vehették át Pálinkás Józseftől, az MTA elnökétől a kiemelkedő tudományos életmű elismerésére szolgáló Eötvös József-koszorút.

hirdetés

Dézsi Istvánt, a fizikai tudomány doktorát, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontja professor emeritusát a szilárdtest-fizikában, a kémiában és az anyagtudományokban a magfizikai módszerek alkalmazásával elért, nemzetközileg is elismert eredményeiért ismerte el az MTA Elnöksége.

Hideg Kálmánt, a kémiai tudományok doktorát, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának professor emeritusát a keringésre ható szerek szintézisének és alkalmazásának a kifejlesztésében játszott úttörő szerepéért, Makk Ferencet, a történelemtudomány doktorát, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi tanárát az Árpád-kori magyar-bizánci kapcsolatok, illetve a magyar külpolitika történetének kutatásában elért eredményeiért ismerték el.

Módis Lászlót, az orvostudomány doktorát, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrumának professor emeritusát a porcszövet szerkezetének új módszerekkel végzett vizsgálata során elért kimagasló eredményeiért, Perner Ferencet, az orvostudomány doktorát, a Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinikájának professor emeritusát egyebek közt az első sikeres és tartós túlélést biztosító veseátültetés elvégzéséért, a hazai májátültetési program megvalósításáért tüntették ki.

Posgay Károlyt, a műszaki tudomány doktorát, a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet tudományos szaktanácsadóját a ma ismert legnagyobb kínai kőolajmezőjének feltárását célzó kínai-magyar geofizikai expedíció értékelésében játszott kiemelkedő szerepéért, a szeizmikus szénhidrogén-, szén-, bauxit- és vízkutatásokban elért jelentős tudományos és gazdasági eredményeiért, Sárosi Bálintot, a zenetudomány doktorát, nyugalmazott népzenekutatót a magyar népzenei örökség megőrzését célzó kimagasló életművéért díjazták.

Az MTA és a Paksi Atomerőmű által alapított Wigner Jenő-díjban részesült Bencze Gyula, a fizikai tudomány doktora, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontja Részecske- és Magfizikai Intézetének professor emeritusa.

Az MTA és a Richter Gedeon Rt. által alapított Bruckner Győző-díjjal Mező Gábort, az MTA doktorát, az Eötvös Loránd Tudományegyetem-MTA peptidkémiai kutatócsoportja tudományos tanácsadóját, a 40 éven aluli kategóriában pedig Nagy Veronikát, a Pécsi Tudományegyetem Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézetének adjunktusát ismerték el.

MOL Tudományos Díjban részesült Dank Viktor, a földtudomány doktora a nagy jelentőségű alföldi kőolaj- és földgáztelepek eredményes felkutatásának elméleti és gyakorlati megalapozásáért. A magyar vasút fejlesztésében végzett kiemelkedő tudományos tevékenység elismerésére létrehozott Mikó Imre-díjat az életmű kategóriában megosztva Megyeri Jenő egyetemi tanár, a műszaki tudomány doktora és Pápay Isván okleveles gépészmérnök kapta, az aktív szakember kategóriában pedig Nagy András mérnök-tanácsosnak ítélték oda az elismerést.

Akadémiai Szabadalmi Nívódíjat részesült Kacskovics Imre egyetemi tanár, az Eötvös Loránd Tudományegyetem immunológia tanszékének kutatója, valamint Rónaföldi Andor egyetemi docens, a Miskolci Egyetem anyagtudományi akadémiai kutatócsoportjának tudományos munkatársa. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME) végzett iskolateremtő multidiszciplináris munkásságukért megosztott díjban részesült Harsányi Gábor, a BME Elektronikai Technológia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára és Sántha Hunor orvos, orvosbiológiai mérnök, egyetemi docens.

A kémiai kutatások terén kimagasló érdemeket szerzett 45 év alatti kutatók elismerésére szolgáló Pungor Ernő-díjat Dernovics Mihálynak, a Corvinus Egyetem Alkalmazott Kémiai Tanszéke docensének ítélték oda.

Az idén első alkalommal nyújtották át az MTA, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által a természet és épített környezet nemzeti értékeinek megóvásában kiemelkedő eredményt elérő személyek és intézmények elismerésére szolgáló díjat, amelyet Katona Tamás János, a Pécsi Tudományegyetem tudományos főmunkatársa vehetett át.