Kukakiborító szél csap le a városra!!!

Volt már bennük döglött állat, és festék is

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szabályozó önkormányzati rendelet alapján az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a közterületen állandó jelleggel – a közterület kezelőjével egyeztetett, engedélyezett módon – elhelyezett tárolóedények biztonságos, elgurulásmentes helyének kialakításáról – adta hírül a Biokom.

hirdetés

Ezt erősíti meg a köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet is, amely szerint a hulladéktároló edényzet helyét a domborzati viszonyok és az időjárási tényezők figyelembevételével az edény használójának, tulajdonosának kell kialakítani az edény helyzetváltoztatásának, elmozdulásának, elgurulásának, felborulásának, az esetleges károkozásnak megakadályozására alkalmas módon.

A hulladékszállítást követően a konténerek visszahelyezését és rögzítését a közszolgáltató minden esetben elvégezi, ezt követően azonban a tárolóedények fékezőberendezését – miután azok többnyire szabadon, a közterületen állnak-, bárki kioldhatja (pl.: arrébb tolás, guberálás során).

A tárolóedények rögzítésére a BIOKOM nagy gondot fordít, az eljárás folyamatára, a tárolóedények kiürítését követő visszahelyezésére és rögzítésére külön igazgatói utasítás hívja fel a dolgozók figyelmét. Ha az edény lába vagy a rögzítő szerkezete sérült vagy törött, így a rögzítés nem megoldható, akkor a javításról a lakóközösségnek kell gondoskodnia.