Pécsiek, ha garázst bérelnétek, ez a cikk most nektek szól

Önkormányzati tulajdonban lévő garázshelyiségeket hirdet bérbeadásra a város. A helyiségek bérletét pályázat útján, liciteljárás keretében nyerhetjük el.

Mint olvasható a pécsi önkormányzat lapunkhoz eljuttatott közleményében, a pályázatokat – a pályázó kérelmét, melyben megjelöli személyes adatait, lakcímét, és az általa bérbe venni kívánt garázst, valamint a tulajdonában lévő gépjármű forgalmi engedélyének másolatát – a Polgármesteri Hivatal Lakásgazdálkodási Csoportjánál (7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. II. em. 62.) személyesen benyújtani ügyfélfogadási időben, vagy levélpostai küldeményként feladva a fenti címre, és ebben az esetben elektronikus levélként is (a kérelem és a forgalmi engedély szkennelt változatát mellékletként csatolva) a lakas@ph.pecs.hu e-mail-címre elküldve október 14-ig lehet.

hirdetés

A liciteljárásra október 20-án 9 órától kerül sor a Lakásgazdálkodási Csoport hivatalos helyiségében (Pécs, Kossuth tér 3. II. em. 62.).

A garázsokat a feltüntetett időpontokban van lehetőség megtekinteni.

A liciten személyesen, vagy közokiratba, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással lehet részt venni.

A liciten az vehet részt, aki személyazonosságát, jogi személy esetén nyilvántartásba vételét hitelt érdemlően igazolta, gazdasági társaság esetén harminc napnál nem régebbi cégkivonatát bemutatta, és a hirdetményben szereplő határidőig részvételi szándékát írásban bejelentette.

A nyertes pályázóval a Lakásgazdálkodási Csoport meghatározott időtartamra, maximum 10 évre bérleti szerződést köt, miután a biztonsági letétet (a havi bérleti díj hatszoros összege) befizette.

A liciteljárás lebonyolításával kapcsolatban a 72/534-052-es telefonszámon lehet érdeklődni.

Íme a bérelhető garázsok listája.

Hirdetés