Röhejes módon nyert pert a Zsolnay

A Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. munkaügyi pert nyert a saját dolgozója ellen, aki a Ledina Kerámia (LK) Kft.-hez átszerződött, majd visszament a Zsolnayhoz. A férfi saját maga ellen is vallott a bíróságon. 

hirdetés

A Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság megkezdte a zrt.-nél júniusban felmondott, majd a Ledina Kerámia Kft.-hez átszerződött 118 dolgozó ügyének tárgyalását. A porcelánmanufaktúra a jogellenes felmondások és kártérítés miatt indított pert a LK-hoz átszerződött munkavállalók ellen.

Az első ítélet meg is állapította, hogy a munkavállaló jogellenesen mondta fel munkaviszonyát, így őt bíróság arra kötelezte, hogy a zrt.-nek kártérítést fizessen.

Ehhez viszont az kellett, hogy a dolgozó töredelmesen bevallja, hogy ő jogellenesen mondott fel és vállalta a több százezer forintos kártérítést is, amit nyilván nem ő fog fizetni. A csavar a dologban az illető immár újra a Zsolnay-gyárban dolgozik, vagyis az egész egy komédia, hiszen nyilvánvalóan csak azért csinálhatta ezt a régi-új dolgozó, hogy ezzel a Ledinának tegyen keresztbe.

Az LK-t a pécsi közgyűlés az idén májusban hozta létre azzal a céllal, hogy a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. felszámolása esetén továbbvigyék a másfél évszázados gyár működését. Az új céghez június elején át is szerződött a Zsolnay több mint 170 alkalmazottjából 130. Időközben a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. elleni felszámolási eljárást augusztus elején a Zalaegerszegi Törvényszék soron kívül megszüntette. Az LK-t a nyár végén bejegyezték, ezt követően a társaságot a pécsi önkormányzat augusztus végén eladta. A LK-hoz átment dolgozók közül néhányan viszont időközben vissza mentek a Zsolnayhoz.

A Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda közleménye

A Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. által által 117 munkavállaló ellen indított munkaügyi perekkel kapcsolatban több sajtóorgánumban tévesen, illetve félrevezetően jelent meg az a hír, mely szerint a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. pert nyert volna a Ledina Kerámia Kft. bármely dolgozója ellen, vagy a Ledina Kerámia Kft. ellen.

Valójában a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt a jelenleg is saját alkalmazásában álló K. János ellen nyert pert, aki nem alkalmazottja a Ledina Kerámia Kft-nek.

K. János 2016. június 6-án valóban jelentkezett a Ledina Kerámia Kft-nél, azonban a munkaszerződését követően azonnal távozott és – a tárgyaláson tett vallomása szerint is – visszament és újra munkaviszonyt létesített a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt-vel, amiről a Ledina Kerámia Kft. a társadalombiztosítás értesítéséből szerzett tudomást.

K. János 2016. október 7-én megjelent a munkaügyi perben alperesként, és – meglehetősen szokatlan módon – kérte a Bíróságot, hogy őt marasztalják el a perben. Ennek a kérésének természetesen a Munkaügyi Bíróság eleget is tett.

Az a tény, hogy a Zsolnay hyár dolgozója saját maga ellen “ítéletet kért”, semmiben nem befolyásolja a Ledina Kerámai Kft. alkalmazottainak munkaügyi perét. Az ő esetükben a Bíróság a tárgyalást elnapolta.

Sajnálatos módon saját alkalmazottját, K. Jánost a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. csupán arra használta fel, hogy egy “győzelmi jelentést” tehessen közzé a sajtóban.

Ugyanakkor K.János ezzel a cselekményével megszegte a Ledina Kerámia Kft -vel 2016. június 6-án létrejött megállapodásokat, ezért ellene a Ledina Kerámia Kft büntető és polgári jogi eljárást kénytelen kezdeményezni.

Ugyancsak tévesen, illetve félrevezetően jelentek meg a sajtóban azok a hírek, amelyek szerint a dolgozók ellen indított perekben bármilyen formában a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata állna helyt.

Ezzel szemben a Ledina Kerámia Kft. vállalta, és a jövőben is vállal minden költséget és fizetési kötelezettséget, amely a dolgozókat terhelné korábbi munkáltatójuk a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt-vel szemben. Ezt a kötelezettséget Bozóki János a cégcsoport fő tulajdonosa külön nyilatkozatban erősítette meg a munkavállalók felé a  Ledina Kerámia Kft. megvásárlásakor.

Szintén félrevezető az az állítás, mely szerint “20” máskor “30” ember tért volna vissza a Zsolnay-gyár alkalmazásába a Ledina Kerámia Kft.-ből. Valójában 2016. június 6 -a óta mindösszesen 5 alkalmazott távozott a Ledina Kerámia Kft-ből, közöttük az érintett K. János is. Sajnálatos módon az ő esetükben is hasonló “győzelmi jelentések” várhatóak.
Dr. Szabó Iván
ügyvéd