PTE: jogszerűen nem fizettek a dolgozóknak

A Legfelsőbb Bíróság 2011. november 9-én hozott döntése értelmében – helyt adva a Pécsi Tudományegyetem felülvizsgálati kérelmének – öt munkavállalójának az intézménnyel szem-ben követelt kockázati illetménypótlék kifizetése iránti igényét elutasította, kimondva ezzel, hogy a PTE jogkövető magatartást tanúsított.

hirdetés

A per tárgya a Baranya Megyei Bíróság döntése által a közalkalmazottak számára megítélt követelés jogszerűsége volt, amelyet a Legfelsőbb Bíróság szóbeli indoklásban elutasított, egyúttal alátámasztva, hogy az Egyetem a kockázati illetménypótlékok folyósításának ellentmondásos kérdését rendezte és jogszerű alapokra helyezte.

A Legfelsőbb Bíróság konkrét, egyedi ügyet bírált el. Azzal kapcsolatban, hogy van-e össze-függés a november 9-én meghozott döntés és a Pécsi Tudományegyetemmel szemben indí-tott, jelenleg folyamatban lévő kockázati illetménypótlék folyósítását érintő perek között, felelősségteljesen és megalapozottan mindkét fél csak a Legfelsőbb Bíróság írásos indoklásának kézhezvételét követően tud állást foglalni.

Forrás: PTE