Rendbe tették a Centrum parkolót

Az elmúlt évtized során Pécs közterületei igen leromlott állapotba kerültek – ez alól csak azon helyszínek képeznek kivételt, amelyeket az EKF-program keretén belül felújítottak.

hirdetés

Az ilyen újjáépítésen át nem esett közterületeken jól látszik, hogy az elmúlt időszak alatt nem volt elegendő pénz az állagmegóvásukra, de még annyi munka sem történt, amellyel az időközben balesetveszélyessé vált részeket (pl.: lépcsők, gödrök, csonkok stb.) helyre lehetett volna állítani. Ezt az elmaradt, számtalan feladatot együttesen végzi el most a BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Kft. február elejétől kezdve folyamatosan.

Városunk központi helyén helyezkedik el a Centrum parkoló, amelynek használata igen népszerű a lakosság körében. A használatnak ára van, az elmúlt évek alatt rengeteg kisebb-nagyobb kátyú – számos balesetveszélyes is – okoz bosszúságot autósoknak, gyalogosoknak egyaránt.

Február közepén a BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Kft. szakemberei felmérték a helyzetet, és azonnali cselekvésbe kezdtek. A rendelkezésre álló szerény költségvetésből több mint egy tucat, akár 40-50 cm mélységű balesetveszélyes kátyút szüntettek meg a parkolóban úgy, hogy először kitisztították és fellazították a kátyúmedret, majd zúzalékkal feltöltötték, ezt követően tömörítették, döngölték és simították.

Olyan helyreállítási módot kellett alkalmazni a balesetveszélyes kátyúk megszüntetése és a helyreállítás szempontjából, amely illeszkedik a környezethez, azaz megfelel a területi adottságoknak. Így zúzalékkal feltöltött területen nem lehet hideg vagy meleg aszfaltos eljárást alkalmazni. Sajnálatos tény, hogy a közterületeken keletkező károk közel ¾-ed része szándékos károkozás vagy figyelmetlenség következménye.

Jól mutatja ezt a térhatároló korlátok és a korláttartó beton tömbök megrongálása, feldöntése. Több betontömböt olyan mértékben sikerült eltávolítani eredeti helyéről, hogy azok az útra kerültek és akadályozták az autós közlekedést, valamint balesetveszélyes helyzetet is teremtettek. Értetlenül állunk az ilyen szándékos cselekmények előtt, mert ezzel nem csak a közösségnek okoznak kárt, hanem maga a gépjármű is jelentősen sérül.

Sajnos a leromlott állapotban lévő közterületek közé tartoznak a játszóterek is, amelyekből összesen közel 100 található Pécsett és közvetlen környékén. Sok játszótér nem csak rossz állapotú, hanem egyenesen balesetveszélyes is! A szándékos rongáláson átesett játékokból szinte minden használhatót ki- és leszereltek a károkozók, hiányoznak a hintakampók, láncok, ülőkék, kerítéselemek, gyakran az egész hinta eltűnt, csak a csonkja áll ki a földből nem csekély veszélyt jelentve az arra sétálóknak.

Első körben a közvetlen balesetveszélyt hárítják el a BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Kft. munkatársai a február elején megkezdett munkálatokkal. Minden olyan játékeszköz-, kapu- és kerítésmaradványt beszállítanak a telephelyre javításra, amelytől megsérülhetnek, felbukhatnak az arra járó gyermekek és szülők.

A telephelyen történik meg a javításuk, majd ezt követően a visszaszerelésük. Február közepéig több mint 10 játszótér vált biztonságossá, de a munkálatok folyamatosan zajlanak, így számuk napról napra nő. A második körbe tartozó játékrekonstrukciós munkálatok ennél sokkal összetettebbek, mert sok esetben nem állítható helyre az eredeti állapot az elmúlt évek alatt érvénybe lépett európai uniós szabványok miatt, sok helyen új eszközökre lenne szükség.

Olyan játszótereket kell újonnan létrehozni, amelyek minden idevágó előírásnak, szabványnak megfelelnek, így ezek megvalósításuk költség- és munkaigényes folyamat, időben is tovább tartanak. Ezért is kiemelkedően fontos, hogy őrizzük meg a már létrehozott közösségi értékeinket, hiszen a rendszeres használatból így is, úgy is származnak károk, de ezek helyreállítási költségei jóval alacsonyabbak egy szinte új játszótér létrehozásánál.

Az alacsonyabb költségből megvalósítható javításokra pedig a mai válságos, pénzszűkében lévő világban sokkal nagyobb esély van, mint egy drága költségvetésű, új beruházás megvalósítására. Vigyázzunk együtt közös értékeinkre, megéri!

Forrás: BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Kft.