Önkormányzati kisokos a rendeletváltozásokról

A pécsi közgyűlés döntése alapján 2012-ben az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg csatornamű használatért 8,4%-kal kell többet fizetni, mint tavaly. Így a lakossági fogyasztók ivóvízdíja 460,96 Ft/m3, a csatornadíj 330,72 Ft/m3, összesen 791,68 Ft/m3-t fizetnek 2012-ben.

A nem lakossági fogyasztók 506.32 Ft/m3 vízdíj, 397,97 Ft/m3 csatornadíj, összesen: 884,11 Ft/m3 víz-és csatornadíj fizetésére kötelesek 2012-ben.

A települési folyékony hulladék szállításért és kezelésért fizetendő díjak nettó értéke 6,69%-kal emelkedtek 2012-ben. A szennyvíztelep befogadási díja 403 Ft+áfa/m3, míg a begyűjtés és a szállítás díja 366 Ft+áfa/m3 lett.

A Pécs város közterületeinek használatáért fizetendő díjak bruttó 4,2%-kal emelkedtek 2012-ben.

A közgyűléshez tartozó többi közszolgáltatás díjtételei – a szilárd hulladékszállításnak a 2%-os áfa-növekedés miatti emelkedését leszámítva –nem emelkednek 2012-ben. (Kegyeleti szolgáltatások, parkolási és behajtási díjak, kéményseprési díjak, helyi autóbusz viteldíjak.)

Az önkormányzat vagyonrendeletének módosítása

Pécs MJV Önkormányzata Közgyűlése legutóbbi ülésén Vagyonrendeletét (69/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet) is módosította, ez a civil szervezeteket érinti, az önkormányzat ugyanis hatékonyan szeretné segíteni a pécsi civil szervezetek munkáját, ezen keresztül az állampolgárok érdekeit védeni. A módosítás segít megelőzni azokat az eseteket, amikor egy-egy szervezetnek az üzemeltetés költsége miatt nyakába szakadó pénzügyi terhek – melyeket esetleg nem kellő körültekintéssel mért fel – a tevékenységét és működését veszélyeztethetik. Ugyanakkor az önkormányzat számára is problémát jelent, amikor egy civil szervezet ellehetetlenülése miatt adósságot halmoz fel és hagy maga mögött. A rendelet melléklete tartalmazza azokat a feltételeket is, amiket egy civil szervezetnek teljesítenie kell akkor, ha önkormányzati ingatlant szeretne használni. Ilyenek például a köztartozás-mentesség, a pénzügyi megalapozottság, 2 év folyamatos előélet. A rendelet módosításától az önkormányzat a hatékony és megalapozott ingatlanhasznosítást várja.

Ingatlan- és telekadó bevallás

Építmény- és telekadó bevallás

Pécsett 1992 óta kell építményadót fizetni és 2011. január 1-től telekadót. Minden lakás, és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész és telek után bevallást kell készíteni. Az adóbevallást annak kell benyújtania, aki a naptári év első napján az ingatlan tulajdonosa, vagyoni értékű joggal terhelt ingatlan esetén a vagyoni jog jogosítottja. A bevallást az ingatlan megszerzését követő év január 15. napjáig kell benyújtani. A bevallást nem kell minden évben megújítani, csak akkor, ha például az épületet bővítik vagy átminősítik. A bevallási nyomtatványokat, kérelmeket, megállapodásokat a városi ügyfélszolgálati irodában (Szigeti út 33.) lehet beszerezni, illetve letölthetők a http://gov.pecs.hu. honlapról. A nyomtatványok benyújthatók papír alapon (eredeti, aláírással, cégszerű aláírással ellátva) személyesen vagy postai úton, illetve beküldhetők elektronikusan. A bevallási kötelezettség független attól, hogy mentességben részesült vagy részesül.

Amennyiben a határidőben nem teljesítik a kötelezettséget, mulasztási bírsággal sújthatók. Az építményadóból 30 százalékos kedvezményt kaphat az a 65 év feletti személy, aki egyedül él, valamint a legalább három gyermeket nevelő családok vagy nevelőszülők igényelhetnek 50 százalékos kedvezményt. A magánszemélyek tulajdonában lévő lakások és lakóházak utáni építményadó-mentességek megszűntek. Lakás céljára szolgáló építmény esetén az adó mértéke éves szinten 80 m2-ig 200 Ft/m2, 81 m2 és 220 m2 közötti épület esetén az adó összege 16.000 Ft és a 80 m2 feletti rész után 450 Ft/m2, 221 m2 nagyságú épület után 79.000 Ft és a 220 m2 feletti rész után 900 Ft/m2. Ha egy személy nem vállalkozó, és ingatlanát nem lakhatás céljából használja, az adó mértéke 0 forint, ez alól a gépkocsi tárolók kivételt képeznek.

További információ a http://gov.pecs.hu honlapon található.

Comments are closed.