Rendőri vezetőkkel egyeztetett Tiffán Zsolt

Sajtóközlemény:

hirdetés

“A mai napon Tiffán Zsolt a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke hivatalában fogadta Dr. Petőfi Attila r. vezérőrnagyot, az országos rendőrfőkapitány helyettesét, valamint Dakos József r. dandártábornokot, Baranya megye Rendőrfőkapitányát. A megbeszélésen elnök úr tájékoztatta a rendőri vezetőket a megyei önkormányzat megváltozott feladatrendszeréről, különös tekintettel a területfejlesztési feladatokra.

Tiffán Zsolt ismertette az Ős-Dráva Program és a Start munkaprogram kapcsolódási pontjait. A felek áttekintették Baranya megye közbiztonsági helyzetének alakulását, valamint egyetértettek abban, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat és a Rendőrség közötti együttműködéseket a továbbiakban is fenn kell tartani, és ha lehet, szélesíteni. Ennek keretében a jövőben közös megyei bűn – és balesetmegelőzési programok kerülnek megszervezésre.

A találkozón szóba került a határmenti együttműködés kérdése is, mely Horvátország Európai Uniós csatlakozása után még inkább mélyülni fog. Ezzel összefüggésben a felek fontosnak tartották hangsúlyozni: a már létező aknamentesítési program sikeres megvalósításához nélkülözhetetlen az önkormányzatok együttműködése, határon innen és túl.”

Forrás: BMÖ, BMRFK