Népszerű előadás a gyerekek tehetséggondozásáról

Hol a határ a tehetséges és átlagos gyermekek között, és valójában mit is értünk tehetség alatt? Milyen speciális igényeket támaszt a szülő felé, ha gyermeke tehetséges, illetve milyen kihívásokkal szembesülnek maguk a tehetségek? – e téma nagy tapasztalattal rendelkező szakértője, a klinikai és sportszakpszichológus Goschi Gabriella tartott előadást tegnap Pécsett, a Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség Programja által szervezett Szülők Akadémiája rendezvénysorozat keretében.

hirdetés

Minden szülőt büszkeséggel tölt el, ha azt látja, hogy gyermeke kiemelkedő az élet bármely területén, azonban ez egyszerre több kérdést is felvethet a szülők részéről a gyermekek kezelését, támogatását illetően, különösen akkor, ha ehhez még a kamaszkor „szépségei” is társulnak.

“Ez az az időszak, amit mindkét félnek túl kell élni. Meg kell tanulni lazítani azt a nagyon pozitív érzelmi köteléket, ami a szülőhöz köti a gyermeket, és meg kell tanulni kifelé fordulni. Kiskamasz korban egyre jobban nő a kortársak befolyásoló ereje. Sokat segít, ha tiszták a szülői szerepek, ha a gyermek nyíltságot tapasztal otthon, ha bármilyen téma kapcsán fogadókészséget érezhet szülei részéről” – mondta Goschi Gabriella, klinikai és sportszakpszichológus. Az előadáson a kamaszkor legfontosabb kihívásai is terítékre kerültek, valamint szó volt arról is, hogy ebben az életszakaszban mik a gyermekek és a szülők felelősségi körei.

Honnét tudja egy szülő, hogy gyermeke tehetséges, hogyan definiálható egyáltalán ez a szó? A tehetség rendkívül összetett kategória, ide tartozhat a magas szintű elvont gondolkodás, fogalomalkotás, kombinációkészség, a jó memória és beszédkészség, a kiváló matematikai logika, a térbeli viszonyok átlátása, a speciális képességek (pl.: zenei, pszichomotoros stb.) vagy épp az alkalmazkodóképesség, az, hogy a gyermek új helyzetben is hamar feltalálja magát. Ugyanúgy ide sorolható a kritikus, független gondolkodás vagy akár a szellemi játékosság és kockázatvállalás is. Ezek mind egy-egy jellemzői lehetnek a tehetségnek. Az előadás során a pszichológus szakértő kitért a tehetséges gyermekek speciális igényeire, valamint több tehetségmodell mentén mutatta be a kiemelkedő képességek mibenlétét, értelmezhetőségét is.

Az érintett gyermekek tehetségüknél fogva szembesülnek kihívásokkal, amelyek a szülők szintjén is leképeződnek, így ezzel kapcsolatosan rájuk is hárul feladat. Egy szülő előbb-utóbb szembesül a saját magának feltett kérdésekkel, mint például: hogyan kezeljék a tehetségeknél jelentkező különlegesség érzése és egyúttal az egyformaság igénye közötti állapotot, vagy az önfeledt, gyermeki játék fontosságát, szemben a teljesítményhajszolással, ami kiégetheti a tehetséget. A pszichológus szakértő előadásában vázolta a szülői reakciók lehetséges megoldásait, illetve hangsúlyozta, hogy ilyen esetekben a megfelelő szülői attitűd kiemelt jelentőségű.

Goschi Gabriella nagy tapasztalattal rendelkezik az általános iskolai tehetséggondozás területén, továbbá ő volt az, aki szakmai vezetőként a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) és a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) felkérésére, 2014 őszén elindította a TE IS (Testmozgás az iskolában) programot, amely a testmozgással összefüggésben segíti a személyiségfejlesztést és a társas kapcsolatok kialakítását.

A Szülők Akadémiája rendezvénysorozatot a Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség Programja hívta életre azzal a céllal, hogy a Programban részt vevő tehetséges diákok szüleinek támogatást nyújtsanak gyermekük kibontakozása, fejlődése útján. Goschi Gabriella előadása a FIT Program pécsi szülői közösségét célozta meg, de ugyanennek a rendezvénysorozatnak a keretében, hasonló témakörben, már korábban is szerveztek előadást a városban, amelyen Dr. Kádár Annamária mesepszichológus volt a vendégelőadó.