Sorsolással osztja el halottak napi árusítási helyeit a Biokom

2020-ban a Pécsi Köztemető északi és déli bejárati kapujánál lévő közterületre (a kijelölt, számozott helyekre) a halottak napi virág- (gyertya, koszorú) árusítási helyeket sorsolással osztja el a BIOKOM.

A sorsolás helye és időpontja:

hirdetés

BIOKOM Nonprofit Kft. Siklósi úti Irodaháza (7632 Pécs, Siklósi út 52.), szeptember 17-e (csütörtök) 9 óra.

A sorsoláson való részvétel feltételei:

A kérelmeket szeptember 4-ig kell eljuttatni a társaság címére: BIOKOM Nonprofit Kft. 7632 Pécs, Siklósi út 52.

A kérelemhez másolatban csatolni kell:

  • Őstermelő és vállalkozó által benyújtott kérelem esetén a tevékenységre jogosító okiratokat (őstermelői igazolvány, őstermelői adószám, vállalkozói engedély).
  • Gazdasági társaság által benyújtott, cégszerű aláírással (cégjegyzésre jogosult aláírása és pecsét) ellátott kérelem esetén cégmásolatot, aláírási címpéldányt.
  • A sorsoláson csak a fenti feltételek szerinti mellékletekkel ellátott, a fenti időpontig beérkezett kérelmek vesznek részt.
  • Ugyanazon kérelmező több beadványa esetén a kérelmező csak egyszer vesz részt a sorsoláson.
  • Akadályoztatás esetén kizárólag közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással lehet kérelmező helyett részt venni, egy adott meghatalmazás csak egy kérelmező tekintetében érvényes.

A mindenszentek és halottak napi virág-, kegytárgyárusítás rendeleti, közterület használati díját és időszakát a közterületek használatáról szóló PMJV Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) számú önkormányzati rendelete tartalmazza.

Hirdetés