Szeretik a diákok a lángokat

A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében 2016. január 1-jétől ötven órányi közösségi szolgálatot kell teljesítenie minden, érettségi előtt álló középiskolásnak, ezt az időt a katasztrófavédelem valamelyik szervezeti egységénél is eltölthetik. A szervezet népszerűségnek örvend a diákok körében Baranya megyében is: az elmúlt hét félévben növekvő számban választották a katasztrófavédelmi közösségi szolgálatot.

hirdetés

A szolgálatot a középiskolai tanulmányokkal párhuzamosan, bármelyik félévben teljesíthetik a diákok, összesen hét területen. Az egészségügyi, a szociális és jótékonysági, az oktatási, a kulturális és közösségi, a környezet- és természetvédelmi, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekekkel és idős emberekkel folytatható sport- és szabadidős tevékenységek területei mellett katasztrófavédelmi közösségi szolgálat teljesítésére is lehetősége van a fiataloknak, amelyre a szervezet kiemelt figyelmet fordít.

A katasztrófavédelem jelentős megelőzési lehetőségnek tartja a középiskolás diákok közösségi szolgálatát, a gyermekek és a fiatalok szakmai felkészítését ezért kiemelten fontos célkitűzésként kezeli. Éppen ezért a szervezet országszerte lehetőséget biztosít a középiskolások számára arra, hogy közösségi szolgálati kötelezettségüket a szervezet valamelyik egységénél teljesítsék.

Miközben a diákok a tűzmegelőzés, a tűzvédelem, a polgári védelem és az iparbiztonság területén láthatnak el feladatokat, a katasztrófavédelem nagy hangsúlyt fektet a gyakorlatiasságra is.

A szervezet országszerte nyolcszázötvenöt együttműködési megállapodást kötött különböző középfokú tanintézetekkel, amelyekből idén is előszeretettel várják a diákokat.

Katasztrófavédelmi közösségi szolgálat teljesítésére 2012 elejétől van lehetősége a középiskolásoknak, amely az elmúlt hét félévben egyre nagyobb népszerűségnek örvend: amíg 2014-ben összesen 16 ezer 923 diák választotta a katasztrófavédelmet, addig 2015-ben csak az első félévben ez a szám már a tízezret is meghaladta, 10 ezer 395 jelentkezővel. A szervezetnél közösségi szolgálatot teljesítő diákok száma ezzel átlépte a harmincötezret.

A katasztrófavédelem összetett feladatrendszerének egyik fontos célja, hogy minél szélesebb körben megismertesse a katasztrófavédelmi ismereteket és erősítse az emberekben a katasztrófák megelőzése iránti elkötelezettséget. Ezek a célok az ifjúságon, a diákokon keresztül érhetők el a leghatékonyabban, ezért is kiemelkedő eredmény a közösségi szolgálat bevezetése, a katasztrófavédelmi szervek ez irányú munkája és az egyre nagyobb számban érkező tanulók foglakoztatása.